Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

About ESNS

Music moves, challenges and breaks boundaries. Not only country and city limits but also boundaries between people. Music has the ability to connect us. Non-profit organisation ESNS has been founded in order to stimulate and push the circulation of European music across the European continent as well as beyond. In order to obtain this goal, ESNS organises a festival and conference in Groningen, the Netherlands, over four days.

Eurosonic Noorderslag (ESNS) is a non-profit, European artist only, 100% showcase festival and music conference. Selling out each year ESNS attracts over 4.000 professional delegates, including 400 international festivals, and showcases around 350 European artists for over 40.000 visitors total.

By day an international music conference takes place in the conference centre, De Oosterpoort, with 150 panels, keynotes, interviews, workshops, dinners, pitches, parties, presentations and meetings on the latest developments in the European and international music, media, production and interactive industry. 

By night, during the two showcase festivals (Eurosonic and Noorderslag), musical talent has the chance to present itself to an international audience of music lovers and professionals. Eurosonic is the stepping stone for European acts, taking place in 40 different locations throughout the city centre of Groningen from Wednesday till Friday. Noorderslag presents the best Dutch music and takes place in concert venue De Oosterpoort in Groningen on the Saturday.

ESNS has a proven track record for helping break new acts on the international live music scene. The showcase event has been responsible for kickstarting the international careers of artists such as Shame, Her, Alma, Roosevelt, Aurora, Dua Lipa and many more. This is not only done by offering these acts a stage during ESNS but also by supporting them after the event by way of the European Talent Exchange Programme (ETEP).

Awards
Success across music industries should be celebrated. Therefore, several national and international awards are rewarded at ESNS: 

Music Moves Europe Talent Awards
European Festival Awards (EFA)
Popprijs
IJzeren Podiumdieren
Pop Media Prijs
De Veer

Collaborations
Over the years, ESNS has made strides towards joining initiatives set out by local, national and international partners. With a partnership in Keychange and Take a Stand, ESNS openly addresses issues regarding diversity on multiple levels. In addition the organisation pursues talent development initiatives by actively participating in the Dutch Popstipendium and Hit the North.

ESNS20 in figures
Total number of visitors: 42.061
Conference visitors: 4.323
Nationalities: 52
Acts: 347
Number of venues Eurosonic: 39
Number of venues Noorderslag: 9
Media & journalists: 423
EBU radio stations: 31
International festivals: 390
ETEP festivals: 130

Over ESNS

Muziek verlegt en verbreekt grenzen. Niet alleen landsgrenzen maar ook grenzen tussen mensen. Muziek heeft de gave ons te verbinden. ESNS (Eurosonic Noorderslag) is opgericht met als missie het stimuleren en bevorderen van de verbinding en circulatie van Europese muziek. Daarom organiseren we ieder jaar een vierdaags festival- en conferentieprogramma in Groningen.

Eurosonic Noorderslag (ESNS) is een non-profit, 100% showcase-festival voor uitsluitend Europese artiesten, met een internationale muziekconferentie. ESNS verkoopt elk jaar uit en trekt meer dan 4.000 professionele delegates, waaronder 400 internationale festivals, en presenteert showcases van ruim 350 Europese artiesten voor meer dan 40.000 bezoekers in totaal.

Overdag vindt een internationale muziekconferentie plaats in conferentiecentrum ‘De Oosterpoort’, met 150 panels, keynotes, interviews, workshops, diners, pitches, borrels, presentaties en bijeenkomsten over de nieuwste ontwikkelingen in de Europese en internationale muziek, media, productie en interactieve industrie.

’s Avonds, tijdens de twee showcasefestivals (Eurosonic en Noorderslag), krijgt muziektalent de kans om zich te presenteren aan een internationaal publiek van muziekliefhebbers en professionals. Eurosonic is springplank voor de meest actuele en veelbelovende Europese (en Nederlandse) artiesten, die in ruim 40 zalen in de Groningse binnenstad optreden. Noorderslag is de graadmeter voor Nederlandse muziek en vindt plaats in concertzaal De Oosterpoort in Groningen op zaterdag.

ESNS is voor veel acts een belangrijke stap geweest in hun internationale doorbraak. Zo is ESNS verantwoordelijk voor het kickstarten van de carrières van artiesten zoals Shame, Her, Alma, Roosevelt, Aurora, Dua Lipa en meer. Dit doen we niet alleen door een podium te bieden, maar acts ook na ESNS te ondersteunen met het uitwisselingsprogramma ETEP.

Awards
Succes in de muziekindustrie moet gevierd worden. Daarom worden tijdens ESNS de volgende nationale en internationale awards uitgereikt:

Music Moves Europe Talent Awards
European Festival Awards (EFA)
Popprijs
Ijzeren Podiumdieren
Pop Media Prijs
De Veer

Samenwerkingen
ESNS is de afgelopen jaren meerdere samenwerkingen aangegaan met verschillende lokale, nationale en internationale partijen. Met haar participatie in het Keychange en Take a Stand zet het zich in voor diversiteit op festivals in de breedste vorm. Daarnaast zet ESNS zich actief in voor nationale talentontwikkeling met het Popstipendium en het Hit the North programma.

ESNS20 in cijfers
Totaal aantal bezoekers: 42.061
Conferentie bezoekers: 4.323
Nationaliteiten: 52
Acts: 347
Aantal podia Eurosonic: 39
Aantal podia Noorderslag: 9
Media: 423
EBU radiostations: 31
Internationale festivals: 390
ETEP festivals: 130