external-header-footer - ESNS
Hauptman - LowRes.jpg
Hauptman
Thu 20 Jan | ESNS 03 | 22:30 - 22:40 | Eurosonic

Hauptman Slovenia

ENG

Hauptman graduated as a jazz singer and is also a self-taught pianist. His music is a blend of jazz, alternative R&B, soul and pop. Through relaxed grooves he distances himself from typical arrangements and harmonious approaches of contemporary pop artists. ‘Finished, not perfect’ is the first, self-released album by Hauptman. The title reflects the realisation that perfection can never be achieved and that by blindly pursuing it, we might never actually finish anything.

NL

Hauptman is een gediplomeerd jazz-zanger en autodidactische pianist. Zijn muziek wordt getypeerd als een mix van jazz, alternatieve R&B, soul en pop. Via relaxte grooves neemt hij afstand van de doorsnee arrangementen en harmonieuze aanpak van veel hedendaagse popartiesten. ‘Finished, not perfect’ is het eerste, zelf uitgebrachte album van Hauptman. De titel slaat op het besef dat perfectie niet haalbaar is en dat we door dat na te streven wellicht nooit iets zullen afmaken.

R&B alternative r&b

JAZZ & SOUL jazz | soul

POP pop

Watch

Festivals (1)

Eurosonic

EBU Radio Station

More about...