Sat 19 Jan | De Oosterpoort, Back 12 (up) | 13:30 - 14:30
Presented by: Gepresenteerd door: VVEM

De toegankelijkheid en uitgankelijkheid van evenementen en podia

Venues & clubs | Event production

Dutch spoken

Een deel van onze bezoekers lijkt niet welkom. Fijn uitgaan lijkt niet voor iedereen mogelijk. Terwijl er met aandacht en gewoon nadenken heel veel te verbeteren is voor mensen met een beperking. We brengen leuke en goede voorbeelden van wat wél kan.

Moderator

  • Willem Westermann

    Willem Westermann De Regelaar, VVEM (NL)

    Vanuit zijn adviesbureau De Regelaar en door zijn werk voor de Vereniging Van Evenementen Makers (VVEM) is Willem Westermann fulltime betrokken bij veel belangrijke ontwikkelingen rond evenementen in Nederland. Waar het gaat om landelijke wetgeving, veiligheid, normering, belangenbehartiging en het uitdragen van alle mooie aspecten van het evenementenvak is Willem graag betrokken.