Thu 17 Jan | De Oosterpoort, Back 13 (up) | 13:30 - 14:30
Presented by: Gepresenteerd door: VVEM

Nieuwjaars Nieuws Entertainment Production Industry

Event production

Dutch spoken

Een update van alles wat nieuw is in 5 x 10 minuten nieuws en 1 x 10 minuten reageren.
1.) De nieuwe Handreiking Evenementen Veiligheid (HEV),
2.) Het nieuwe Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid (NHEV),
3.) Het nieuwe stuk over constructieve veiligheid van het COBc,
4.) Het nieuwe Gehoorconvenant,
5.) Het nieuwe document voor bliksembeveiliging op evenementen.

Moderator

  • Willem Westermann

    Willem Westermann De Regelaar, VVEM (NL)

    Vanuit zijn adviesbureau De Regelaar en door zijn werk voor de Vereniging Van Evenementen Makers (VVEM) is Willem Westermann fulltime betrokken bij veel belangrijke ontwikkelingen rond evenementen in Nederland. Waar het gaat om landelijke wetgeving, veiligheid, normering, belangenbehartiging en het uitdragen van alle mooie aspecten van het evenementenvak is Willem graag betrokken.