Op deze pagina kan je allerlei algemene regels vinden die van toepassing zijn tijdens jouw werk voor ESNS. Lees deze goed door zodat je tijdens het festival op de hoogte bent van verschillende zaken.

Algemene huisregels

 • Tijdens ESNS geldt op alle locaties het wettelijke rookbeleid. Buiten mag gerookt worden, binnen niet, tenzij er binnen de locatie een aangewezen plek bestaat waar het roken wel is toegestaan.
 • Zorg ervoor dat je 30 minuten voor aanvang van je dienst aanwezig bent.
 • Een aantal medewerkers zal buiten of bij een (open) deur staan te werken. Houd daar rekening mee en denk aan warme en evt. wind- en waterdichte kleding. Voor de nieuwkomers: festivals duren altijd lang en bij vermoeidheid ben je vatbaarder voor kou.
 • Veel venues en locaties zijn tijdens de op- en afbouw een werkgebied. De ARBO-wet verplicht iedereen die daar aan het werk is om S3 werkschoenen te dragen en daar waar boven hoofden gewerkt wordt, er een helm gedragen wordt. ESNS biedt dus daar waar nodig PBM’s (Persoonlijke BerschermingsMiddelen) aan voor al het personeel. Het productieteam kan voor oordoppen, handschoenen, hesjes, helmen enz zorgen.
 • Neem je mobiele telefoon opgeladen en met voldoende beltegoed mee.
 • Zorg ervoor dat wij het juiste nummer van je hebben. Wissel evt. ook nummers uit met je directe collega’s.
 • Mocht je onverhoopt tijdens het festival ziek worden, meld je dan altijd telefonisch af bij de Crew Office. Doe dit nooit door het sturen van een e-mail of een SMS naar een van de Crew Office medewerkers.
 • Als medewerker ben je vaak een aanspreekpunt van het festival. Het is daarom verstandig om o.a. van tevoren alle informatie binnen de digitale crewguide door te nemen zodat je mensen kunt helpen.
 • Het kan wel eens voorkomen dat een persoon zich misdraagt. Handel in zo’n geval niet zelf, maar waarschuw je aangewezen aanspreekpunt en/of leidinggevende.
 • Algemene klachten en opmerkingen kun je mailen naar service@esns.wildezee.nl.
 • Opmerkingen inzake je werkzaamheden, werkplek, e.d. kun je mailen naar crew@esns.wildezee.nl

Gedragsregels 

Door gedragsregels op te stellen wil ESNS ervoor zorgen dat medewerkers in een veilige, gezonde en prettige omgeving hun werkzaamheden kunnen verrichten. Om ervoor te zorgen dat jij als medewerker een fijne editie ervaart, vragen wij je aan de volgende gedragsregels te houden.

Uitoefening functie
Je streeft als medewerker van ESNS ernaar je functie zo goed mogelijk uit te oefenen, waarbij het functieprofiel dat is opgesteld door jouw leidinggevende als leidraad dient. Om je werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren vragen wij jou om ons beleid en de geldende reglementen voor ESNS te hanteren.

Omgang met anderen
We houden allemaal van muziek en willen dat ESNS dit jaar weer een topeditie wordt met al onze artiesten, crew en bezoekers die ESNS maken tot wat het is; een veelzijdig showcasefestival voor iedereen.

Om een fijne werkomgeving te verkrijgen en omdat respect hoog in het vaandel staat van onze organisatie, verwachten wij van een ESNS-medewerker dat je respectvol met jouw collega’s, de bezoekers en artiesten omgaat en rekening houdt met de normen en waarden van een ander, want die kunnen onderling verschillen.

Je treedt niet binnen de persoonlijke levenssfeer van een ander dan functioneel en wenselijk is; bepaalde situaties of vriendelijke handelingen kunnen door anderen misverstaan worden. Ook dulden wij geen discriminerend, intimiderend, manipulatief, gewelddadig of agressief gedrag van anderen en verwachten wij ook van jou als ESNS-medewerker dat je een ander daarop zult aanspreken. Complimenteer elkaar wanneer iemand iets goed doet, motiveer iemand die het kan gebruiken, vraag het als je iets wilt weten en leg het uit als iemand je niet begrijpt. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat we allemaal van een mooi festival kunnen genieten en bereiken we samen waar ESNS voor staat: een divers muziekaanbod aanbieden dat mensen verbindt.

Vertrouwelijkheid
Tijdens je werk bij ESNS zal je te maken krijgen met bijvoorbeeld artiesten of vertrouwelijke informatie rondom de programmering; wij van ESNS verwachten dat jij als werknemer integer en zorgvuldig met de verkregen informatie om zult gaan. Je gaat behoedzaam en op een correcte manier om met het gebruik van bijvoorbeeld social media. Soms is het verstandiger bepaalde informatie niet te verspreiden, dus vraag je leidinggevende als je twijfelt en maak geen overhaaste beslissingen.

Omgang bedrijfsmiddelen
ESNS maakt voor, tijdens en na het festival gebruik van gehuurde en geleende bedrijfsmiddelen en apparatuur van leveranciers of venues. Ga er zorgvuldig mee om en volg de (veiligheids-)afspraken die zijn gemaakt rondom het gebruik van de apparatuur. Meldt ook meteen bij je leidinggevende als er schade aan wordt geconstateerd (wel of niet door jou toegebracht), om te voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan.

Veiligheid
ESNS vindt het erg belangrijk dat je veilig aan het werk bent. Om dit te kunnen waarborgen is het niet toegestaan om tijdens het uitoefenen van je functie alcohol of drugs te consumeren of te verhandelen. Wij hebben een ‘zero tolerance’-regel tegenover het gebruik en zullen ons aan de Nederlandse wetgeving houden.

Verder is het ook in ons belang dat je beschermd aan het werk kunt gaan, hiervoor vragen wij je om tijdens jouw dienst aangemeten persoonlijke beschermmiddelen te dragen die ESNS waar nodig tot je beschikking stelt.

 Social media huisregels

 • Jij spreekt via social media op persoonlijke titel, maar realiseer je dat de buitenwereld jou als ambassadeur van ESNS ziet. Wees daarom voorzichtig met oordelen over artiesten, partners van ESNS, etc. Breng ook geen interne informatie naar buiten.
 • Let er op dat je via sociale media geen interne informatie naar buiten brengt. Alle informatie over het festival staat natuurlijk op esns.nl.
 • ESNS doet aan equal billing: dat betekent dat wij ons als organisatie niet positiever of negatiever uitspreken over bepaalde artiesten ten gunste of ten nadele van andere artiesten. Wij zijn er voor de promotie van Europese muziek in het geheel.
 • Ondertussen moet je vooral doorgaan met enthousiaste berichten over ESNS delen op Facebook, Twitter of Instagram!

Pers
Er zijn speciale woordvoerders vanuit het persteam om pers te woord te staan. Mocht je als crewlid vragen worden gesteld door pers, verwijs dan altijd door naar een woordvoerder van het festival. Hiervoor kun je contact opnemen met de media compound, via mediacompound@esns.wildezee.nl of 0622310056.