The consequences of the COVID-19 pandemic for the music sector have been disastrous. The worldwide shutdown of almost every live event means an unprecedented blow for everyone working in this sector. 

Head of program Robert Meijerink: “There’s all the more reason to get together again in Groningen in January 2021 and to review and anticipate the future. It is precisely these uncertain times that call for an opportunity to open the dialogue, to support and inspire, to learn from each other and ultimately to regain trust for hopeful times ahead. Last but not least, ESNS wants to organise an event that does justice to its mission; stimulating and promoting the circulation of new European music. The necessity has never been so great.”

ESNS 2021 will be preceded by the European Music Week; a digital platform in which a large number of partners join forces to promote (new) European music and give the European live music sector center stage. With this, ESNS and its partners want to make a constructive contribution to a new future for European pop music.

In many ways, the 35th edition will be different from previous years. The current restrictions to contain the pandemic require the necessary adjustments for the physical edition, but this edition is widely supported in a digital form, both for the conference and the showcase festival. Either way, the focus on Europe is greater than ever. While ESNS previously highlighted a focus country every year, for its upcoming edition ESNS chose to focus on all of Europe.

This modified edition gives ESNS the opportunity to once again offer emerging European talent to take centre stage at Eurosonic with the presentation of the Music Moves Europe Talent Awards on Friday and Dutch talent will perform at Noorderslag, the traditional barometer of Dutch pop music. The conference provides extended networking and business opportunities where delegates engage in dialogue to discuss the state of the industry and how to deal with the current crisis. Both the festival and the conference are organised with the safety of visitors, delegates and artists as the highest priority. In addition, ESNS provides sufficient and safe facilities for the international media that travel to Groningen to report on ESNS 2021.

ESNS director Dago Houben said:
“The music sector has been hit hard. But we feel strengthened by the hundreds of music professionals from home and abroad who have still bought a registration for ESNS 2021 in recent months, despite the restrictions imposed by the pandemic. We feel that as a call from the sector. In addition, we receive tremendous support from a large number of partners, not to mention the authorities who indirectly supported us to let us do what we are good at; stimulate the circulation of European music. This extra support gives us the opportunity to drastically reduce the price of our event to make it as accessible as possible for everyone. We are developing an accessible digital edition for people who are not yet allowed to, or who are otherwise not able to travel.”

The ESNS team is working hard on the festival and the conference program to adhere to all applicable guidelines. 

Details will become clear in the coming month and will be announced as soon as possible. ESNS is giving a substantial discount on conference tickets for the 2021 edition. 

Tickets
The conference ticket price for 2021 will be a fixed price of € 195 and the ticket for Young professionals (<28 years) will be € 115. This includes access to the digital environment with live streams, on demand panels and showcases, access to a network environment and database. The ticket to enter the digital offer is € 50,-. Registrations are available through esns.nl. For those who have already purchased a registration, a suitable solution is available and will be notified.

About ESNS
ESNS (Eurosonic Noorderslag) is the key exchange platform for emerging European music talent, with a proven track record of helping to break new acts on the international music scene. ESNS stages showcases alongside offering a full conference programme with panels and keynotes, alongside multiple networking opportunities and award ceremonies. The event attracts conference delegates from all sections of the entertainment industry, including representatives of over festivals from all over the world.

+++ Dutch version +++

 

ESNS 2021; vijfendertigste editie zowel fysiek als digitaal

Focus op Nederlandse en Europese popmuziek tijdens de European Music Week

 

Het conferentie en showcasefestival ESNS (Eurosonic Noorderslag) in Groningen gaat ook in 2021 door. De gevolgen van de COVID-19 pandemie zijn voor de muzieksector niet te overzien. Het wereldwijd stilleggen van het live-programma betekent een ongekend grote klap voor een ieder werkzaam in deze sector. 

Hoofd programma Robert Meijerink: “Reden te meer om in januari, sinds lange tijd, weer samen te komen in Groningen en de balans op te maken met een hoopvolle blik op de toekomst. Juist deze onzekere tijden vragen om een gelegenheid om de dialoog met elkaar aan te gaan en elkaar te steunen en te inspireren, om van elkaar te leren en uiteindelijk het vertrouwen terug te winnen. Niet in de laatste plaats wil ESNS een evenement organiseren dat recht doet aan haar missie; het stimuleren en bevorderen van de circulatie van nieuwe Europese muziek en het promoten van Nederlandse acts en hun repertoire. De behoefte en noodzaak is niet eerder zo groot geweest.”

ESNS 2021 vindt plaats van 13 tot en met 16 januari en wordt voorafgegaan door de European Music Week; een digitaal platform waarin een groot aantal partners de handen ineen slaan om (nieuwe) Europese muziek te promoten en de Europese live-muzieksector het podium te geven. Hiermee willen ESNS en haar partners een constructieve bijdrage leveren aan nieuwe toekomst voor Nederlandse en Europese popmuziek.

In veel opzichten is de vijfendertigste editie anders dan voorgaande jaren. De huidige maatregelen in het bedwingen van de pandemie vereisen de nodige aanpassingen voor de fysieke editie, maar deze editie wordt breed ondersteund in een digitale vorm, zowel voor de conferentie als het showcasefestival. In alle gevallen is de focus op Europa groter dan ooit. 

Waar ESNS voorheen elk jaar een focusland belichtte, is dat jaar gekozen om het vizier op heel Europa te leggen.Deze aangepaste editie geeft ESNS de gelegenheid om opkomend Europees talent wederom een groot podium te bieden op Eurosonic met op vrijdag de uitreiking van de Music Moves Europe Talent Awards. Nederlands talent krijgt ruim baan op Eurosonic en met name op zaterdag; Noorderslag geeft traditioneel een staalkaart van de Nederlandse popmuziek. Op de conferentie is de mogelijkheid tot netwerken en zakendoen ruim opgezet en gaan delegates de dialoog aan om de stand van zaken in de industrie te bespreken en de huidige crisis het hoofd te bieden. Zowel het festival als de conferentie worden ingericht met de veiligheid van bezoekers, delegates, artiesten als hoogste prioriteit. Daarnaast voorziet ESNS in voldoende en veilige faciliteiten voor de internationale media die naar Groningen afreizen om verslag te doen van ESNS 2021.

ESNS directeur Dago Houben: “De popsector is hard getroffen. Maar wij voelen ons gesterkt door de honderden muziekprofessionals uit binnen- en buitenland die in de afgelopen maanden ondanks de beperkingen die de pandemie met zich meebrengt alsnog steeds een registratie voor ESNS 2021 kochten. Wij voelen dat als een oproep vanuit de sector. Daarnaast worden wij geweldig gesteund door een groot aantal partners en niet te vergeten de overheden die ons met hun extra steunmaatregelen indirect oproepen om vooral te doen waar we goed in zijn; de circulatie van Europese muziek stimuleren. Deze extra steun geeft ons de mogelijkheid om eenmalig de prijs van ons evenement drastisch te verlagen en op die manier voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken. Voor de mensen die nog niet mogen, kunnen of durven reizen, ontwikkelen we een een laagdrempelige digitale editie”

ESNS is in een vergevorderd stadium om zowel het festival als de conferentie volgens de geldende richtlijnen vorm te geven. Details zullen in de komende maand duidelijk worden en zo snel mogelijk bekend gemaakt. ESNS geeft voor editie 2021 een substantiële korting op de conferentie-tickets.

De conferentie ticketprijs voor 2021 wordt een vaste prijs van € 195,- en het ticket voor Young professionals (<28 jaar) € 115,-. Dit is inclusief toegang tot de digitale omgeving met live-streams, on demand panels en showcases, toegang tot een netwerkomgeving en database. Het ticket voor toegang tot het digitale aanbod is € 50,-. Registraties zijn beschikbaar via esns.nl. Voor hen die al een registratie hebben aangeschaft is een passende oplossing beschikbaar en krijgen hierover bericht.