ESNS is looking for a Business Manager for its European projects

Dutch below

ESNS is currently looking for a business manager for its European projects. As a coordinator of these subsidy-based initiatives, you are the centre of a network and the point of contact for all our European partners. You represent ESNS and its projects, and you lobby on its behalf at a European level.

Job Requirements

 • We are looking for a professional who is both a strategic thinker and a do-er.
 • You are used to working to targets and deadlines. You are stress-resistant and like to work hard, and on a project by project basis.
 • You have an HBO or have pursued academic work to the required level; relevant training is preferred.
 • You are socially adept.
 • You have excellent verbal and written language skills in both Dutch and English.
 • You know how to transform ambitions and objectives into practical plans that read convincingly.
 • You have relevant work experience in music or. event sector.
 • You have an affinity with European policies.

Activities

 • You are to ensure that ESNS’ two European projects – the Music Moves Europe Talent Awards and the European Talent Exchange Program – are carried out according to a planned project policy.
 • The complexity of the two European projects means that you need to be on the ball all year round and constantly monitor European policy schedules and deadlines.
 • You ensure strict control of the two budgets and sub-budgets, you have an eye for detail and carry out regular coordination with the relevant people in the organisation.
 • You maintain contact with the European partners of these projects, including the 18 music export offices, 10 European music organisations and the European Commission.
 • You are responsible for preparing the annual financial and substantive accounts reports of the European projects, including obtaining the auditor’s reports.
 • You monitor European policy, identify new opportunities for ESNS and actively participate in the EU lobby.
 • You work together with the project teams and the head of operations.
 • Concerning European subsidy applications, you coordinate this process, provide input and write – with an external agency – the financial and substantive part of the applications, based on the ambition of the MT and together with the other members of the core teams.
 • As a result of the pan-European nature of the work, you are encouraged to attend certain European showcase festivals/conferences 2-3 times each year, one of which is the Reeperbahn Festival. Your travel and accommodation costs will be reimbursed in consultation with the Head of Operations.

We are offering

An annual contract or annual assignment to be part of our internationally renowned event. The chance to work in an ambitious organisation with employees throughout the Netherlands and partners at home and abroad. We have our head office in Groningen and a small office in Amsterdam-North. You work 2 days a week, and you are expected to work at least 1 day a week in the Amsterdam or Groningen office, depending on where you are based. We offer a part-time contract or contract for services, based on scale 7 in accordance with the Collective Labor Agreement for Dutch Poppodia and Festivals 2021.

Are you interested?

If you have any questions or need more information about this vacancy, please contact Daniele Streep (Head of Operations). If you are interested in this position, please send your letter of motivation and a CV to Ilja Koenders (Office & HR) as soon as possible, but no later than 20 September 2021.

More information about Music Moves Europe Talent Awards: https://musicmoveseuropetalentawards.eu/

More information about ETEP: https://etep.nl/

About ESNS

With over 350 acts, 40,000 visitors and around 4,200 participating professionals, ESNS is the leading international platform for the European music sector. ESNS’ mission is to generate more attention for European pop music and to provide European artists with an effective springboard to international success. The main activities are the conference, the two festivals – Eurosonic and Noorderslag – and the two European projects: the Music Moves Europe Talent Awards and the European Talent Exchange Program (ETEP). ESNS will be structurally subsidised for the next four years by the national government, alongside the province and the municipality of Groningen.

In January 2021, we organised a very successful online edition of ESNS, and we are committed to organising another event which will be as live as possible in 2022. The main thrusts of our policy in the coming years are: focusing on globally active Dutch artists, as well as sustainability, inclusiveness and rejuvenation. ESNS functions according to the following codes: Diversity & Inclusion Code, Fair Practice Code and the Cultural Governance Code, and the event is affiliated to the Green Deal and Key Change. That is why we invite everyone from all and any cultural or social backgrounds to apply.

Applications from recruitment agencies are not welcome.

 


—————————————————————————————

ESNS is op zoek naar een Business Manager Europese projecten

ESNS is per direct op zoek naar een business manager van onze Europese projecten. Als coördina¬tor van deze subsidieprojecten ben je de spin in het web en praktisch aanspreekpunt voor alle Europese partners. Je vertegenwoordigt ESNS, positioneert haar projecten in Europa en je zet je in voor de Europese lobby.

Functie eisen

 • We zoeken een professional die naast strategisch denker ook zeker een doener is.
 • Je bent gewend om te werken met targets en deadlines. Je bent stressbestendig en houdt van hard en projectmatig werken.
 • Je hebt HBO of academisch werk- en denkniveau; een relevante opleiding strekt tot aanbeveling.
 • Je bent sociaal vaardig.
 • Je hebt uitstekende taalvaardigheden in woord en geschrift, zowel Nederlands als Engels.
 • Je weet ambities om te vormen tot praktische plannen die goed lezen.
 • Je hebt relevante werkervaring in de muziek- cq. evenementensector.
 • Je hebt affiniteit met (Europees) beleid.

Werkzaamheden

 • Je zorgt ervoor dat de twee Europese projecten, de Music Moves Europe Talent Awards en hetEuropean Talent Exchange Programme volgens een planmatig projectbeleid worden uitgevoerd.
 • De complexiteit van de twee Europese projecten brengt met zich mee dat je het jaar rond scherp bent en planningen en deadlines bewaakt van het Europese beleid.
 • Je zorgt voor scherpe budgetbewaking van de twee begrotingen en deelbegrotingen met oog voor detail en regelmatige afstemming met de mensen in de organisatie.
 • Je onderhoudt het contact met de Europese part­ners van deze projecten, waaronder 18 muziekex­portkantoren, 10 Europese muziekorganisaties en de Europese Commissie.
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarlijkse financiele en inhoudelijke verantwoor­dingen van de Europese projecten, inclusief het verkrijgen van de accountantsverklaringen.
 • Je ziet toe op Europees beleid, signaleertnieuwe kansen voor ESNS en doet actief mee in de EU-lobby.
 • Je werkt samen met de projectteams en het hoofd bedrijfsvoering.
 • Bij een Europese subsidieaanvraag coördineer je dit proces, lever je input en schrijf je (met een extern bureau) het financiële en inhoudelijke deel van de aanvragen, op basis van ambitie van het MT en samen met de andere leden van de kernteams.
 • Vanwege de Europese werkzaamheden kan je 2-3x per jaar naar een Europees showcasefesti­val/conferentie gaan, waarvan er een het Reeper­bahn Festival is. Je reis- en verblijfkosten worden vergoed in afstemming met het Hoofd Bedrijfsvo­ering.

Wij bieden

Een jaarcontract of jaaropdracht in de context van ons internationaal gerenommeerde evenement. Werk in een ambitieuze organisatie met medewerkers door heel Nederland en partners in binnen- en buiten­land. We houden ons hoofdkantoor in Groningen en hebben een klein kantoor in Amsterdam-Noord. Je werkt 2 dagen per week, en je wordt verwachtminstens 1 dag per week in Amsterdam of in Groningen tewerken, afhankelijk van jouw standplaats. Wij bieden een parttime overeenkomst of overeenkomst van op­dracht aan, gebaseerd op schaal 7 conform CAO Ned­erlandse Poppodia en -Festivals 2021.

Heb je interesse?

Heb je naar aanleiding van deze vacature vragen of behoefte meer informatie dan kan je terecht bij Daniële Streep (Hoofd Bedrijfsvoering). Als je geïnteresseerd bent in deze functie stuur dan op korte termijn, maar uiterlijk 20 september 2021 je motivatie en CV voor naar Ilja Koenders (Office & HR).

Meer informatie over Music Moves Europe Talent Awards, Meer informatie over ETEP.

Over ESNS

ESNS is met ruim 350 acts, 40.000 bezoekers en 4.200 deelnemende professionals het toonaangevende in­ternationale platform voor de Europese muzieksector. ESNS heeft als missie meer aandacht te genereren voor Europese popmuziek en Europese artiesten een effectieve springplank te bieden naar internationaal succes. De belangrijkste activiteiten zijn de confer­entie, de festivals Eurosonic en Noorderslag en de twee Europese projecten: de Music Moves Europe Talent Awards en het European Talent Exchange Pro­gramme (ETEP). ESNS wordt voor de komende vier jaar structureel gesubsidieerd vanuit het Rijk, de pro­vincie en de gemeente Groningen.

In januari 2021 organiseerden we een zeer succesvol­le online editie van ESNS, en we zetten ons om in 2022 weer een zo live mogelijk evenement neer te zet­ten. De speerpunten van het beleid zijn de komende jaren: wereldwijd opererende Nederlandse artiest cen­traal zetten, duurzaamheid, inclusiviteit en verjonging. ESNS werkt volgens de volgende codes: Code Diver­siteit & Inclusie, Fair Practice Code en Governance Code Cultuur, en is aangesloten bij de Green Deal en Key Change. Daarom nodigen we iedereen, van alle culturele/sociale achtergronden, uit om te solliciteren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

SIGN UP TO RECEIVE THE LATEST ANNOUNCEMENTS,
TIPS NETWORKING INVITATIONS AND MORE