Share

House Rules

By purchasing an admission ticket and/or entering a venue/festival site, visitors agree to the house rules below. Venues do have the right to apply their own house rules for safety. Breaking those rules could result in denying access to the festival.

Entry
ESNS is only accessible with a valid wristband, unless otherwise noted and like the rest of the Netherlands, a valid ID, passport or driver’s licence. At all venue entrances your wristband will be checked and you maybe asked to open your luggage for inspection.

Capacity
Every venue deals with a different maximum capacity. Make sure that you are on time when you really want to see a certain artist. We can’t guarantee that every vistor has the possibility to enter a full venue during a concert. When you wait outside at the entrance of the venue please be quite and respectful to all the neighbours.

Age
Because most venues sell alcohol and ESNS provides a night program, we strongly advise that any children under the age 16 visit ESNS under parental supervision. Venues have the right to apply their own rules when it comes to age.

Drugs
The possession of and/or dealing of drugs is prohibited at venues of ESNS.

Weapons
Weapons of any kind are not allowed in our venues. Please note that if a security guard thinks that an object is too dangerous inside a venue they have the right to deny it at the entrance.

Food & Drinks
We politely request that festival visitors refrain from bringing their own food and/or drinks into the festival venues. Nearly every venue hosts a bar. Due to the Dutch law it is not allowed to drink alcohol outside on the streets so neither outside our ESNS venues.

Alcohol
Alcohol will only be served to visitors who are 18 years+. Bar staff are permitted to request identification.

Smoking
As per Dutch Law, smoking in public buildings is not allowed. Please go outside to have a smoke.

Sound
Please note that some concerts may be quite loud. Watching these performances, as well as providing ear plugs, is the visitor’s owns responsibility. Please be kind to your ears and use ear plugs during performances. Some venues offer them for purchase.

Photo/video/audio
The use of professional photo, video or audio equipment is strictly prohibited, unless you have been given permission by the festival team and possess proper press accreditation.

Huisregels

Door een toegangsbewijs te kopen en / of een locatie / festivalterrein te betreden, stemmen bezoekers in met de onderstaande huisregels. Locaties hebben het recht om hun eigen huisregels voor veiligheid toe te passen. Het overtreden van die regels kan ertoe leiden dat toegang tot het festival wordt geweigerd.

Toegang
ESNS is alleen toegankelijk met een geldig polsbandje, tenzij anders vermeld en net als de rest van Nederland, een geldig legitimatiebewijs, paspoort of rijbewijs. Bij alle ingangen van de locatie wordt je polsbandje gecontroleerd en wordt je misschien gevraagd om je bagage te openen voor inspectie.

Capaciteit
Elke locatie heeft een andere maximale capaciteit. Zorg ervoor dat je op tijd bent wanneer je een bepaalde artiest echt wilt zien. We kunnen niet garanderen dat elke bezoeker de mogelijkheid heeft om tijdens een concert een volledige locatie binnen te gaan. Wanneer je buiten bij de ingang van de locatie wacht, wees dan alsjeblieft rustig en respectvol naar alle buren

Leeftijd
Omdat de meeste locaties alcohol verkopen en ESNS een nachtprogramma biedt, raden we ten zeerste aan dat kinderen jonger dan 16 jaar ESNS bezoeken onder ouderlijk toezicht. Locaties hebben het recht om hun eigen regels toe te passen als het gaat om leeftijd.

Drugs
Het bezit en/of handelen in drugs is verboden op locaties van ESNS.

Wapens
Wapens van welke aard dan ook zijn niet toegestaan in onze locaties. Houd er rekening mee dat als een bewaker denkt dat een object te gevaarlijk is binnen een locatie, ze het recht hebben om het bij de ingang te weigeren.

Eten & drinken
We verzoeken geen eten en/of drinken mee te nemen naar de festivallocaties. Bijna elke locatie heeft een bar. Vanwege de Nederlandse wet is het niet toegestaan om alcohol buiten op straat te drinken, dus ook niet buiten onze ESNS-locaties.

Alcohol
Alcohol wordt alleen geserveerd aan bezoekers die 18 jaar of ouder zijn. Barpersoneel mag identificatie aanvragen.

Roken
Volgens de Nederlandse wet is roken in openbare gebouwen niet toegestaan. Ga alsjeblieft naar buiten om te roken en houd rekening met de niet-rokende medemens. 

Geluid
Houd er rekening mee dat sommige concerten behoorlijk luid kunnen zijn. Het bekijken van deze uitvoeringen en het gebruiken van oordoppen is de verantwoordelijkheid van de bezoeker. Wees vriendelijk voor je oren en gebruik oordopjes tijdens uitvoeringen. Sommige locaties bieden ze te koop aan.

Foto/video/audio
Het gebruik van professionele foto-, video- of audioapparatuur is ten strengste verboden, tenzij u toestemming heeft gekregen van het festivalteam en over de juiste persaccreditatie beschikt. Deze kunnen wij ten alle tijden controleren