Toegankelijkheid & Inclusiviteit

We willen dat iedereen zich welkom voelt op ESNS en dat ons evenement zo toegankelijk mogelijk is. ESNS is een grootschalig evenement met vele locaties in de stad, 300+ acts, honderden sprekers en is een springplank voor vele carrières. Kortom; er zijn veel positieve prikkels. Toch kan het soms teveel zijn, daarom hebben we dit jaar onder andere een stilteruimte toegevoegd aan de Oosterpoort en in het Nachtstadhuis. Je leest hieronder alles over de toegankelijkheid op Eurosonic, Noorderslag en de conferentie. Ook vertellen we meer over diversiteit & inclusiviteit op ons evenement en in de eigen organisatie.

Toegankelijkheid Eurosonic

Eurosonic vindt plaats in ruim 20 locaties in de binnenstad van Groningen. Veel locaties zijn gelukkig wel rolstoeltoegankelijk. Hieronder noemen we de locaties van Eurosonic die niet rolstoeltoegankelijk zijn:

 • Palace, Gelkingestraat 1
 • Smoke, Grote Markt 21a

Voor deze locaties gelden extra voorwaarden:

 • Allround Poolcentrum, Akerkhof 4A: De hoofdingang is rolstoeltoegankelijk met een ramp. De beveiliger bij de deur helpt je graag.
 • Akerk, Akerkhof 2: De hoofdingang is rolstoeltoegankelijk, maar er is een steile ramp. De beveiliger helpt je graag.
 • Huize Maas, Vismarkt 52: Rolstoelgebruikers kunnen niet bij de hoofdingang naar binnen, wel via de deur ernaast. De beveiliger bij de deur helpt je graag verder.
 • Lutherse Kerk, Haddingestraat 23: Rolstoelgebruikers kunnen niet bij de hoofdingang naar binnen, wel via een andere deur. De beveiliger bij de deur helpt je graag verder.
 • Praedinius Gymnasium, Turfsingel 28: Rolstoelgebruikers kunnen niet bij de hoofdingang naar binnen, wel via een zijdeur. De beveiliger bij de deur helpt je graag verder.
 • Machinefabriek, Bloemstraat 38: Rolstoelgebruikers kunnen niet bij de hoofdingang naar binnen, wel via een andere ingang. De beveiliger bij de deur helpt je graag verder.
 • Mutua Fides, Grote Markt 27: De locatie is toegankelijk voor rolstoelgebruikers, maar er zijn smalle doorgangen (81 cm) waar een bredere rolstoel niet doorheen kan.
 • News Café, Waagplein 5: Rolstoelgebruikers kunnen naar binnen, maar er is een smalle lift (90 cm) om naar beneden te komen. De beveiliger helpt je graag met de lift.
 • Stadsschouwburg, Turfsingel 82: Rolstoelgebruikers kunnen niet bij de hoofdingang naar binnen, wel via een zijdeur. De beveiliger bij de deur helpt je graag verder.
 • VERA, Oosterstraat 44: Rolstoelgebruikers kunnen niet bij de hoofdingang naar binnen, via de backstage is wel mogelijk. De beveiliger bij de deur helpt je graag verder. Helaas is de kelder niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
 • VRIJDAG, Sint Jansstraat 7: Rolstoelgebruikers kunnen met een lift naar de zaal. Spreek hiervoor een medewerker aan, degene helpt je graag.
 • EM2: de locatie is rolstoeltoegankelijk, maar bevindt zich op het oude suikerunie terrein. Dit terrein is niet goed begaanbaar met een rolstoel, vanwege het slechte wegdek.

Dit zijn de locaties met een rolstoeltoegankelijk toilet:

Akerk, Grand Theatre, Forum, Lutherse Kerk, Praedinius, Machinefabriek, VERA (backstage), VRIJDAG, Eurosonic Air

In de locatie Dot, Vrydemalaan 2, zijn er zitplekken aanwezig, de rest van de locaties zijn allemaal zonder zitplekken.

Nachtstadhuis

Tijdens Eurosonic zijn er veel verschillende prikkels. Van het ontdekken van nieuwe artiesten tot het opdoen van nieuwe contacten, en van het bijwonen van lezingen tot het hebben van gezellige meet-ups. Dit zijn allemaal erg mooie en positieve prikkels. Toch kunnen de prikkels soms wat te veel worden. Daarom slaan de Nachtraad Groningen en Eurosonic de handen ineen om een stilteruimte te realiseren.

In de stilteruimte kan een bezoeker van Eurosonic tot rust komen, ontprikkelen en weer opladen. Zo is in deze ruimte stilte de norm, en werk uit den boze. Hiermee wordt een toegankelijke ruimte gecreëerd voor iedereen die dat nodig heeft. Want heel Eurosonic continu bezig zijn kan soms wat te veel worden en daarom zorgen voor oververmoeidheid.

Vanuit de Nachtraad Groningen is er al langer een baanbrekend plan om een rustruimte op te zetten voor uitgaanspubliek: Het Nachtstadhuis. Naast een rustruimte gaat het Nachtstadhuis ook een plek worden voor vragen en hulp met betrekking tot alcohol, seks, drugs en andere nachtelijke onderwerpen. Zo komen er een maatschappelijk hulpverlener en een medische dienst in het Nachtstadhuis. De lancering van het Nachtstadhuis staat gepland voor 2023; hiermee krijgt Groningen een wereldprimeur!

Het Nachtstadhuis is aan het Akerkhof 25, Groningen.

Toegankelijkheid Eurosonic Air

Eurosonic Air vindt ook dit jaar plaats in een grote festivaltent op de Grote Markt. De tent is toegankelijk voor rolstoelen en er is een rolstoeltoegankelijk toilet aanwezig. Eurosonic Air is toegankelijk zonder ticket.

Aanwijsstickers Eurosonic Air

Bij de bar van Eurosonic Air komen aanwijsstickers, zo kun je zonder te hoeven praten en/of horen je drankje bestellen. Je wijst op de sticker welk drankje je wil en hoe vaak je die wil bestellen.

Muziektolk

Tijdens de shows op vrijdag van Blanks (21:50-22:35) en Son Mieux (23:15-00:00) op Eurosonic Air zijn er muziektolken aanwezig.

Toegankelijkheid Noorderslag

Noorderslag vindt plaats in de Oosterpoort, Trompsingel 27 in Groningen. Dit is een rolstoeltoegankelijk gebouw, dat normaliter gebruikt wordt voor concerten, voorstellingen en andere festivals. We maken gebruik van drie verdiepingen tijdens het festival. Er is een lift aanwezig, deze kan worden gebruikt door rolstoelgebruikers. Onze medewerkers helpen je graag. Er zijn rolstoeltoegankelijke toiletten aanwezig. De plattegrond van de Oosterpoort vind je hier.

Stilteruimte

Tijdens Noorderslag is er een stilteruimte op de eerste verdieping. Op de plattegrond staat deze afgebeeld. De stilteruimte is bedoeld om even bij te komen van de vele prikkels die bij een evenement als ESNS komen kijken. Het is niet bedoeld als werkplek.

Toegankelijkheid Conferentie

De Oosterpoort

De conferentie vindt op woensdag, donderdag & vrijdag plaats in de Oosterpoort, Trompsingel 27 in Groningen. Dit is een rolstoeltoegankelijk gebouw, dat normaliter gebruikt wordt voor concerten, voorstellingen en andere festivals. We maken gebruik van twee verdiepingen tijdens de conferentie. Er is een lift aanwezig, deze kan worden gebruikt door rolstoelgebruikers. Onze medewerkers helpen je graag. Er zijn rolstoeltoegankelijke toiletten aanwezig. Er zijn ook rolstoelplekken in de zalen aanwezig. De plattegrond van de Oosterpoort vind je hier.

Forum Groningen

De conferentie vindt op zaterdag plaats in het Forum, Nieuwe Markt 1 in Groningen. Een spectaculair gebouw midden in de stad. Het Forum is bereikbaar voor rolstoelgebruikers, er is een lift die je vrij kunt gebruiken. Er zijn rolstoeltoegankelijke toiletten aanwezig. Er zijn ook rolstoelplekken in de zalen aanwezig. De plattegrond van het Forum vind je hier.

Best Western Centre

Een aantal panels van de conferentie vindt plaats in het Best Western Centre, Radesingel 50 in Groningen. De locatie is rolstoeltoegankelijk en er is een rolstoeltoegankelijk toilet op de eerste verdieping. Let op: de brug tussen De Oosterpoort en Best Western Centre is afgesloten. Om er te komen ga je naar links met je rug naar De Oosterpoort, over de Oosterbrug en dan naar rechts op de Radesingel. Dit is ongeveer 450 meter.

The Market Hotel

Een aantal panels van de conferentie vindt plaats in The Market Hotel, Grote Markt 31 in Groningen. Het hotel is rolstoeltoegankelijk, er is een lift aanwezig.

Gebarentolk

Op donderdag en vrijdag is er een Nederlandse gebarentolk aanwezig in de Oosterpoort tijdens de conferentie. Wil je gebruik maken van deze service? Stuur een aanvraag via accessibility@esns.nl en vermeld welke panels je graag wil bezoeken.

Stilteruimte

Tijdens de conferentie en Noorderslag is er een stilteruimte op de eerste verdieping. Op de plattegrond staat deze afgebeeld. De stilteruimte is bedoeld om even bij te komen van de vele prikkels die bij een evenement als ESNS komen kijken. Het is niet bedoeld als werkplek

Mental Health Support desk (Engels gesproken)

Psycholoog en coach Anne Löhr is ook dit jaar aanwezig met de Mental Health Support desk op de conferentie. Op donderdag en vrijdag is de Support Desk op inschrijving open van 12.00-13.00, 13.30 - 14.30, 15.00 - 16.00, 16.30 - 17.30. Van tevoren aanmelden is verplicht en kan door een mail te sturen naar info@anneloehr.de Let op: de sessies zijn in het Engels.

Hulp nodig?

Staat het antwoord op je vraag over toegankelijkheid er niet tussen? Mail ons via accessibility@esns.nl, we komen dan zo snel mogelijk bij je terug.

Heb je een algemene vraag over tickets, het festival of andere praktische zaken? Stel ze via esns.nl/talk-to-us je kunt ons dan een berichtje sturen via WhatsApp, Facebook messenger of via direct message op Instagram.

Voel je je niet veilig of oncomfortabel? Of is er een andere reden voor acute hulp? Onze medewerkers ter plaatse helpen je graag. Liever chatten? Je kunt direct chatten via deze link. In alle Eurosonic venues hangen posters met daarop een QR-code, waarmee je ook in direct contact komt met onze medewerkers.

Music for Everyone

ESNS ambieert in haar organisatie een afspiegeling te zijn van de wereld waarin we leven en de sector waarin we werken. ESNS wil in 2024 onder de noemer Music for Everyone als meer inclusieve organisatie concrete resultaten laten zien.

Werkgroep Diversiteit & Inclusiviteit

Na ESNS22 is er een interne werkgroep opgericht, met uit iedere afdeling een afgevaardigde. Deze werkgroep komt eens per drie weken bij elkaar en bespreekt dan de stand van zaken binnen iedere afdeling en maakt plannen om de diversiteit en inclusiviteit te borgen in de organisatie.

Adviesraad Diversiteit & inclusie

Om onze ambitie te realiseren, start ESNS met een nieuwe landelijke adviesraad van jongvolwassenen. Deze adviesraad bestaat uit een groep studenten en (young) professionals die hun expertise, ervaring en netwerk inzetten om ESNS inclusiever te maken. Binnen ESNS brengen zij nieuwe perspectieven in en geven zij gevraagd en ongevraagd advies.

De adviesraad verrijkt ESNS met nieuwe kennis door kritisch te zijn en nieuwe verbanden te leggen om grote maatschappelijk impact te maken. De adviesraad leert hoe de muziekindustrie werkt en doet een breed netwerk op in de sector. Dankzij uitwisseling van kennis en ervaring, kan ESNS zich blijven ontwikkelen tot een organisatie die voor iedereen toegankelijk is.

Extern advies

We laten ons meermaals per jaar adviseren op het gebied van inclusiviteit, diversiteit en toegankelijkheid. Voorafgaand aan ESNS23 hebben we advies ingewonnen bij Revelland over creatieve toegankelijkheid, daaruit zijn o.a. de aanwijsstickers bij de bar van Eurosonic Air gekomen en zijn er plannen gesmeed hoe we de locaties van Eurosonic (zelf) toegankelijker kunnen maken.

Daarnaast hebben we meermaals advies ingewonnen bij Werkgroep Toegankelijk Groningen op het gebied van toegankelijkheid in de stad. De werkgroep komt ook aan de vooravond van Eurosonic langs en adviseert ons ter plekke, zodat we last-minute nog aanpassingen kunnen doen.

Ten slotte nodigen we tijdens ESNS BlipVR uit, zij gaan onderzoeken hoe ESNS wordt ervaren door mensen met laaggeletterdheid, en brengen daarover advies bij ons uit.

Gedragsregels

Voor de eigen organisatie, crew, sprekers en partners van ESNS zijn er gedragregels opgesteld. Deze deelt de organisatie jaarlijks en actief.

Vertrouwenspersoon

Er is een externe vertrouwenspersoon aanwezig voor medewerkers en crew van ESNS. Zij kunnen zonder tussenkomen van het management team of andere collega’s contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

Kwartiermaker

Martin van Engel is per september bij ESNS begonnen als kwartiermaker Diversiteit & Inclusiviteit. Als adviseur D&I van (non-)profit organisaties zette hij o.a. impact onderzoek en inclusie programma’s op, en initieerde hij ook zelf projecten. Martin ontwikkelt op alle vier de P’s (Programma, Publiek, Partners en Personeel) samen met de organisatie en experts een actieplan en begeleidt de adviesraad.

In samenwerking met Hooman Nassimi van New Faces werkt ESNS de komende editie met nieuwkomers. Hooman ondersteunt ESNS om een inclusieve organisatiecultuur te creëren, door kennis en praktisch mee te werken om nieuwkomers structureel een plek te geven binnen de organisatie.

Daarnaast adviseert HR-adviesbureau VIE People over het inclusiever werven van mensen, het duurzaam opbouwen en behouden van een diverser personeelsbestand en versterken van inclusief werkgeverschap. Irma Meijer en Susan Aukema adviseren ESNS hierin. Ook krijgt het managementteam coaching op inclusief leiderschap.

Onderzoek RUG-studenten

Hoe kunnen festivals uit de 21e eeuw een veilige omgeving worden voor groepen die historisch uitgesloten zijn? Dat is wat de studenten van de Rijksuniversiteit in Groningen gaan uitzoeken in een groot onderzoek naar diversiteit en inclusie in de Europese live-muziekindustrie.

Dit onderzoek is opgezet door Lisa Schoemaker (ESNS conferentie) en Julia Gudzent (Guds Agency) met het einddoel om festivals en concerten zowel vóór als achter de schermen een veilige plek te laten zijn voor iedereen. Het onderzoek is in samenwerking met de Wetenschapswinkel van de RUG. Zij verbinden vraagstukken van organisaties aan studenten en het onderwijs.

De studenten beginnen met het onderzoek bij ESNS, om de acties die al worden uitgevoerd omtrent diversiteit, rechtvaardigheid, inclusie en toegankelijkheid te begrijpen en bij te dragen aan deze acties. De studenten hebben ieder een eigen gebied waar ze op focussen: