Inclusiviteit & Toegankelijkheid

Music for Everyone

ESNS ambieert in haar organisatie een afspiegeling te zijn van de wereld waarin we leven en de sector waarin we werken. ESNS wil in 2024 onder de noemer Music for Everyone als meer inclusieve organisatie concrete resultaten laten zien.

Werkgroep Diversiteit & Inclusiviteit

Na ESNS22 is er een interne werkgroep opgericht, met uit iedere afdeling een afgevaardigde. Deze werkgroep komt eens per drie weken bij elkaar en bespreekt dan de stand van zaken binnen iedere afdeling en maakt plannen om de diversiteit en inclusiviteit te borgen in de organisatie.

Adviesraad Diversiteit & inclusie

Om onze ambitie te realiseren, start ESNS met een nieuwe landelijke adviesraad van jongvolwassenen. Deze adviesraad bestaat uit een groep studenten en (young) professionals die hun expertise, ervaring en netwerk inzetten om ESNS inclusiever te maken. Binnen ESNS brengen zij nieuwe perspectieven in en geven zij gevraagd en ongevraagd advies.

De adviesraad verrijkt ESNS met nieuwe kennis door kritisch te zijn en nieuwe verbanden te leggen om grote maatschappelijk impact te maken. De adviesraad leert hoe de muziekindustrie werkt en doet een breed netwerk op in de sector. Dankzij uitwisseling van kennis en ervaring, kan ESNS zich blijven ontwikkelen tot een organisatie die voor iedereen toegankelijk is.

Extern advies

We laten ons meermaals per jaar adviseren op het gebied van inclusiviteit, diversiteit en toegankelijkheid. Voorafgaand aan ESNS23 hebben we advies ingewonnen bij Revelland over creatieve toegankelijkheid, daaruit zijn o.a. de aanwijsstickers bij de bar van Eurosonic Air gekomen en zijn er plannen gesmeed hoe we de locaties van Eurosonic (zelf) toegankelijker kunnen maken.

Daarnaast hebben we meermaals advies ingewonnen bij Werkgroep Toegankelijk Groningen op het gebied van toegankelijkheid in de stad. De werkgroep komt ook aan de vooravond van Eurosonic langs en adviseert ons ter plekke, zodat we last-minute nog aanpassingen kunnen doen.

Ten slotte nodigen we tijdens ESNS BlipVR uit, zij gaan onderzoeken hoe ESNS wordt ervaren door mensen met laaggeletterdheid, en brengen daarover advies bij ons uit.

Gedragsregels

Voor de eigen organisatie, crew, sprekers en partners van ESNS zijn er gedragregels opgesteld. Deze deelt de organisatie jaarlijks en actief. Lees de gedragsregels hier.

Vertrouwenspersoon

Er is een externe vertrouwenspersoon aanwezig voor medewerkers en crew van ESNS. Zij kunnen zonder tussenkomen van het management team of andere collega’s contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

Kwartiermaker

Martin van Engel is per september bij ESNS begonnen als kwartiermaker Diversiteit & Inclusiviteit. Als adviseur D&I van (non-)profit organisaties zette hij o.a. impact onderzoek en inclusie programma’s op, en initieerde hij ook zelf projecten. Martin ontwikkelt op alle vier de P’s (Programma, Publiek, Partners en Personeel) samen met de organisatie en experts een actieplan en begeleidt de adviesraad.

In samenwerking met Hooman Nassimi van New Faces werkt ESNS de komende editie met nieuwkomers. Hooman ondersteunt ESNS om een inclusieve organisatiecultuur te creëren, door kennis en praktisch mee te werken om nieuwkomers structureel een plek te geven binnen de organisatie.

Daarnaast adviseert HR-adviesbureau VIE People over het inclusiever werven van mensen, het duurzaam opbouwen en behouden van een diverser personeelsbestand en versterken van inclusief werkgeverschap. Irma Meijer en Susan Aukema adviseren ESNS hierin. Ook krijgt het managementteam coaching op inclusief leiderschap.

Onderzoek RUG-studenten

Hoe kunnen festivals uit de 21e eeuw een veilige omgeving worden voor groepen die historisch uitgesloten zijn? Dat is wat de studenten van de Rijksuniversiteit in Groningen gaan uitzoeken in een groot onderzoek naar diversiteit en inclusie in de Europese live-muziekindustrie.

Dit onderzoek is opgezet door Lisa Schoemaker (ESNS conferentie) en Julia Gudzent (Guds Agency) met het einddoel om festivals en concerten zowel vóór als achter de schermen een veilige plek te laten zijn voor iedereen. Het onderzoek is in samenwerking met de Wetenschapswinkel van de RUG. Zij verbinden vraagstukken van organisaties aan studenten en het onderwijs.

De studenten beginnen met het onderzoek bij ESNS, om de acties die al worden uitgevoerd omtrent diversiteit, rechtvaardigheid, inclusie en toegankelijkheid te begrijpen en bij te dragen aan deze acties. De studenten hebben ieder een eigen gebied waar ze op focussen:

Toegankelijkheid

We willen dat iedereen zich welkom voelt op ESNS en dat ons evenement zo toegankelijk mogelijk is. ESNS is een grootschalig evenement met vele locaties in de stad, 300+ acts, honderden sprekers en is een springplank voor vele carrières. Kortom; er zijn veel positieve prikkels. Toch kan het soms teveel zijn, daarom hadden we in 2023 voor het eerst een stilteruimte op de conferentie en tijdens Noorderslag. Voor ESNS2024 vullen we deze pagina verder aan met details over toegankelijkheid.

Hulp nodig?

Staat het antwoord op je vraag over toegankelijkheid er niet tussen? Mail ons via accessibility@esns.nl, we komen dan zo snel mogelijk bij je terug.