Pop Media Prijs

The Pop Media Prize is awarded to a pop journalist for his entire body of work, with a special focus on exceptional work in the past year. Candidates are individuals, or in some cases initiatives or projects, from all sections of the media industry: press, books, radio, TV, online media, documentaries, film and photography. In all cases, the prize is focused on publications about pop music. After the publication of a long list and a public voting round, an independent jury selects 3 nominees.

Voting | Pop Media Prize Longlist 2019

Vote for your favourite candidate for the Pop Media Prize 2019 via this form. You are able to cast your vote until Sunday December 1, 23.59 o’clock. This public voting round will be taken into consideration by the jury that decides on the winner of the prize. In December a shortlist with 3 nominees will be announced. During ESNS 2020 the winner of the prize will be announced.

Please note; you are only allowed to cast your vote for 3 journalists / media. Your vote will be invalid in case you select more than 3 journalists / media.

Procedure

The long list is compiled by the organizers of the prize (ESNS and Sena) in collaboration with the jury. In this context, particular attention is paid to whether the nominee has delivered a special journalistic performance in the past year (for example, the publication of a book, documentary, special report, a new platform or program). This long list is then made public via the ESNS website, after which the public and pop journalists are asked to cast their votes. The result of this public vote is taken into account during the jury meeting. The final selection of the nominees and the winner is executed by the jury.

Criteria used for nominating a person or organization:

 • Pop journalism in the broadest sense of the word
  (in other words: all media formats compete);
 • The nominee can either be an individual journalist, a title or organization;
 • Particular attention is paid to the question whether the nominee delivered a special performance in the past year.

“Special performance” is understood to mean:

 • An outstanding publication in the past year, such as a book, broadcast, documentary or launch of a new platform;
 • Paying specific attention to unknown (or lesser known) music;
 • Reach; managing to reach a great audience with a journalistic achievement;
 • An innovative initiative within the media field;
 • High-quality journalistic interpretation of the cultural value of pop music, for example a background article about an artist or music genre.

Jury

The jury for the Pop Media Prize:

 • Gijsbert Kamer (popjournalist de Volkskrant)
 • Atze de Vrieze (VPRO 3voor12)
 • Wilbert Mutsaers (Spotify Benelux)
 • Yolanda Ulger (Wildling Marketing & PR) 
 • Matthijs van Duijvenbode (musician en artist-manager)
 

The goal is to ensure that the jury is as balanced as possible, with a number of different perspectives on the pop media field, namely:
• A musician.
• A representative of music venues / festivals.
• Persons / journalists with expertise in one of the sub-areas:
– Written press
– Radio / TV / documentaries
– Internet (platforms and blogs)

All jury members must be informed of developments in both the media and in pop music industries. Finally, it is a tradition that the winner of last year’s edition takes a one-time seat as member of the jury.

Winner Pop Media Prijs 2021

The winner of the Pop Media Prize 2021 is popjournalist Timo Pisart. The prize was awarded at the digital edition of ESNS21. The jury praised him for his unstoppable hunger and ongoing hunt for music news, with a never-ending enthusiasm for sharing good music with his audience.

Previous winners Pop Media Prijs

The Pop Media Prize was awarded for the first time in 1994.

2020 – Beste Zangers
2019 – Rob Stenders
2018 – Fernando Halman
2017 – Roosmarijn Reijmer
2016 – Rotjoch
2015 – Rutger Geerling
2014 – Atze de Vrieze
2013 – The book projects Mary Go Wild (edited by Arne van Terphoven, Gert van Veen, Britta Moller and Alex Slagter) and Dutch Dance (written by Mark van Bergen, Xander Uitgevers).
2012 – Saul van Stapele
2011 – DWDD Recordings
2010 – Eric Corton
2009 – Sander Donkers
2008 – Jan van der Plas
2007 – Leo Blokhuis
2006 – John Schoorl
2005 – Leon Verdonschot
2004 – Lex van Rossen
2003 – Hester Carvalho
2002 – 3voor12
2001 – Gijsbert Kamer
2000 – Anton Corbijn
1999 – Herman van der Horst
1998 – Tom Engelshoven
1997 – Martin Bril
1996 – David Kleijwegt
1995 – Jip Golsteijn
1994 – Bert van de Kamp

The Pop Media Prize is made possible in part by a contribution from the Sena Performers Fund. 

 

Pop Media Prijs

De Pop Media Prijs wordt uitgereikt voor het gehele oeuvre van een popjournalist waarbij in het bijzonder wordt gelet op bijzondere prestaties in het afgelopen jaar. Kandidaten zijn individuen, of in een enkel geval initiatieven of projecten, vanuit alle geledingen van de media: pers, boeken, radio, tv, online media, documentaires, film, fotografie. Hierbij gaat het in alle gevallen om publicaties met als onderwerp popmuziek. Na de publicatie van de longlist en een publieke stemronde benoemd een onafhankelijke jury 3 genomineerden.

Stem! | Pop Media Prijs Longlist 2019

Breng via dit formulier jouw stem uit op de kandidaten voor de Pop Media Prijs 2019. Stemmen kan tot en met zondag 1 december 23.59 uur. Op basis van deze publieke stemronde zal een onafhankelijke jury 3 genomineerden benoemen. Tijdends ESNS 2020 zal de jury de winnaar van de Pop Media Prijs 2019 bekendmaken.

Let wel; je mag op max. 3 personen en/of media stemmen. Bij meer dan 3 stemmen is de inzending niet geldig.

Procedure

De long list wordt samengesteld door de organisatoren van de prijs (ESNS en Sena) in samenspraak met de jury. Hierbij wordt in het bijzonder gelet op de vraag of de genomineerde in het afgelopen jaar een bijzondere journalistieke prestatie heeft geleverd (bijvoorbeeld de publicatie van een boek, documentaire, bijzondere reportage, een nieuw platform of programma). Deze long list wordt vervolgens via deze website openbaar gemaakt waarna publiek en popjournalisten wordt gevraagd om hun stem uit te brengen. De uitslag van deze stemming wordt meegenomen tijdens het juryberaad. De uiteindelijke benoeming van de genomineerden en de winnaar wordt gedaan door een onafhankelijke jury.

Criteria die gehanteerd worden voor het nomineren van een persoon of organisatie:

 • Popjournalistiek in de breedste zin van het woord
  (met andere woorden: alle mediavormen dingen mee);
 • De genomineerde kan zowel een individueel journalist zijn als een titel of organisatie;
 • In het bijzonder is gelet op de vraag of de genomineerde in het afgelopen jaar een bijzondere prestatie heeft geleverd.

Onder ‘bijzondere prestatie’ wordt hierbij verstaan:

 • Een toonaangevende publicatie in het afgelopen jaar, zoals bijvoorbeeld een boek, uitzending, documentaire of lancering van een nieuw platform;
 • Het onder de aandacht brengen van onbekende muziek;
 • Publieksbereik, veel mensen weten te bereiken met een journalistieke prestatie;
 • Een vernieuwend initiatief binnen het mediaveld;
 • Kwalitatief goede journalistieke duiding van de culturele waarde van popmuziek, bijvoorbeeld aan een achtergrondartikel over een artiest of muziekgenre.

Jury

De jury voor de Pop Media Prijs:

 • Gijsbert Kamer (Popjournalist de Volkskrant)
 • Atze de Vrieze (VPRO 3voor12)
 • Wilbert Mutsaers (Spotify Benelux)
 • Yolanda Ulger (Wildling Marketing & PR)
 • Matthijs van Duijvenbode (Muzikant en artiesten-manager)

Er wordt gestreefd naar een zo evenwichtig mogelijke samenstelling van de jury, waarbij een aantal verschillende perspectieven op het pop media veld zijn vertegenwoordigd, te weten:

 • Een muzikant
 • Een vertegenwoordiger van poppodia/festivals
 • Personen/journalisten die een expertise hebben op een van de deelgebieden:
  – Geschreven pers
  – Radio/TV/documentaires
  – Internet (platformen en blogs)

Voor alle juryleden geldt dat zij op de hoogte moeten zijn van de ontwikkelingen in zowel de media als in de popmuziek. Tot slot is het traditie dat de winnaar van de editie van het vorige jaar eenmalig zitting neemt in de jury.

Winnaar Pop Media Prijs 2021

De winnaar van de Pop Media Prijs 2020 is popjournalist Timo Pisart. De prijs werd uitgereikt op de digitale editie van ESNS21. Het juryrapport benoemde, “Popjournalisten werden in 2020 net als de muzikanten zelf door de pandemie beroofd van hun core-business. Ook Pisart moest zich aanpassen maar kwam het afgelopen jaar toch met een ontzagwekkende productie. Hij maakte mooie portretten van mensen in de muziekindustrie hun baan kwijt waren, en spraakmakende interviews met internationaal grote artiesten als National-gitarist Aaron Dessner.  Pisart zat hier al eerder en ook toen werd zijn enorme ijver geprezen. Niemand bezocht toen met camera en notitieblok in de hand zoveel festivals als Pisart. Afgelopen jaar vielen andere kwaliteiten op. Zijn enorme brede kennis van de actuele stand van zaken in popmuziek bijvoorbeeld. En zijn redactiewerk voor het fraaie ad hoc tv-programma Muziekstad. Land- en genregrenzen doen er voor Pisart niet toe. Geen nieuwe track lijkt hem te ontgaan en zijn dagelijks op Twitter geposte albumtips zijn altijd de moeite van het checken waard. De naam Timo Pisart komt al jaren tijdens ieder juryberaad voorbij, en eens moet deze prijs hem toch een keer toekomen zou je denken.”

Voorgaande winnaars Pop Media Prijs

De Pop Media Prijs werd in 1994 voor het eerst uitgereikt.

2020 – Beste Zangers
2019 – Rob Stenders
2018 – Fernando Halman
2017 – Roosmarijn Reijmer
2016 – Rotjoch
2015 – Rutger Geerling
2014 – Atze de Vrieze
2013 – De boekprojecten Mary Go Wild (onder redactie van Arne van Terphoven, Gert van Veen, Britta Moller en Alex Slagter) en Dutch Dance (geschreven door Mark van Bergen, Xander uitgevers).
2012 – Saul van Stapele
2011 – DWDD Recordings
2010 – Eric Corton
2009 – Sander Donkers
2008 – Jan van der Plas
2007 – Leo Blokhuis
2006 – John Schoorl
2005 – Leon Verdonschot
2004 – Lex van Rossen
2003 – Hester Carvalho
2002 – 3voor12
2001 – Gijsbert Kamer
2000 – Anton Corbijn
1999 – Herman van der Horst
1998 – Tom Engelshoven
1997 – Martin Bril
1996 – David Kleijwegt
1995 – Jip Golsteijn
1994 – Bert van de Kamp

De Pop Media Prijs wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit het Sena Performers Fonds.