Een gevarieerd aanbod is juist een publieke taak

Presented by: ESNS
SAT - 11:00-12:00 - Forum - Cinema 5
Media
Nederlands gesproken
Over wat mooie of belangwekkende muziek is, kun je eindeloos discussiëren. Mooi toch? Want hoe kleurrijker en hoe gevarieerder het aanbod, hoe breder de keuze. En keuzerijkheid leidt tot het ontdekken van nieuwe werelden, in het aangaan van nieuwe verbindingen, levert een ruimer wereldbeeld op. Waar algoritmes op online platformen sturen op wat je al kent, ontstaat er een publieke noodzaak voor het bieden van keuze. Gevarieerd en kleurrijk. En het mag schuren. Maar in het publieke domein, en dan met name op ‘onze publieke zenders’, lijkt er sprake van een marginalisering van juist dat gevarieerde aanbod. In de dwingende jacht op kijkcijfer worden vaak mooi gemaakte programma’s voor kleinere doelgroepen over de rand geduwd. Dat er steeds minder ruimte is voor nieuw talent, kwetsbare genres of niches in de popcultuur is een zorgelijke ontwikkeling. Daarbij lijkt er sprake van oplopende spanningen tussen programmamakers enerzijds en NPO netmanagers anderzijds. De balans lijkt verstoord. En hoe worden keuzes gemaakt op NPO start? Gaat het om het zichtbaar maken van blockbusters op de eerste pagina’s zoals Netflix of Amazon Prima dat doet? Of is er een brede behoefte aan herijking van het programma-aanbod? De nationale omroep is er voor iedereen en dat moet terugkomen in beleid, presentatie en uitstraling. Daarom moeten we met elkaar in gesprek. Om te beginnen op ESNS.
Moderator Speakers