Het Convenant Preventie Gehoorschade – hoe gaan we het doen?

Presented by:
FRI - 16:30-17:30 - Oosterpoort - Kelder
Event production, Festivals & venues
Nederlands gesproken
Op 6 december 2023 ondertekenden 12 partijen het vierde convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek. Het doel van dit convenant is om bij te dragen aan de preventie van gehoorschade door versterkte muziek. Het richt zich op bezoekers en medewerkers van muziekactiviteiten om op een voor het gehoor zo veilig mogelijke manier van de muziek te genieten én in een veilige omgeving te werken. Zodat mensen ook na het festival, concert, bioscoopbezoek, kroegavond of de spinningles blijven genieten van een gezond gehoor. In het convenant zijn op zes hoofdonderwerpen afspraken gemaakt: geluidniveaus, geluidsmetingen, gehoorbescherming, voorlichting aan bezoekers, deskundigheidsbevordering van medewerkers en kennis en onderzoek. De panelleden informeren je en beantwoorden vragen over de beoogde activiteiten van de komende vier jaren.
Moderator Speakers