Talentontwikkeling in het licht van politieke tegenwind

Nederlandse boekers aan het woord

Presented by:
SAT - 11:30-12:30 - Oosterpoort - Binnenzaal
Festivals & venues, Education & Talent development
Nederlands gesproken
De recente verkiezingsuitslag heeft in de cultuursector tot veel onrust geleid. De partij met de meeste stemmen wil immers kunst- en cultuursubsidies afschaffen. Kijkend naar talentontwikkeling in de popmuziek worden wellicht alle in de keten betrokken personen en organisaties hierdoor geraakt. En niet perse in positieve zin. In dit panel ligt de focus op de Nederlandse boekers, met de wetenschap dat het bouwen aan succesvolle carrières van Nederlandse acts recente jaren alleen maar aan belang gewonnen heeft. Wordt dat succes onder een nieuwe regering nu een halt toegeroepen? Hoe bereiden boekers en agenten zich voor op het mogelijke nieuwe cultuurbeleid? Staan we aan de vooravond van een ingrijpend verandering in het vakgebied? Als aan de infrastructuur van de keten van talentontwikkeling wordt getornd, kunnen dan wel dezelfde investeringen en risico’s worden genomen in het ontwikkelen van duurzame carrières van Nederlandse acts? Neem het belang van exclusieve deals steeds verder toe? Moet de oriëntatie in de nabije toekomst juist naar een meer internationale exploitatie? Neemt het belang van ‘top notch management’ daardoor ook steeds meer toe? En hoe verhoudt de manager zich dan tot de agent of de boeker? Juist als deze binnen dezelfde organisatie vallen? Een paneldiscussie met professionals over het vak en de nabije toekomst.
Moderator Speakers