Netherlands
Hein Kuiken
ESNS: 2023
Gemeente Leeuwarden
Hein Kuiken is sinds 2020 wethouder van de gemeente Leeuwarden met onder andere financiën, armoedebestrijding en cultuur in zijn portefeuille. Daarvoor was hij wethouder van de gemeente Harlingen. Zijn werkzame leven begon ooit in de scheepsbouw van de Friese havenstad. Hein draagt cultuur een warm hart toe en dan nog meer wanneer cultuur toegankelijk wordt gemaakt voor iedereen. In 2018 was Leeuwarden, samen met Friesland, de Culturele Hoofdstad van Europa. Toen kende de stad een enorm breed aanbod van culturele activiteiten. Voor iedereen was er wat, voor jong en oud, van excentriek tot heel toegankelijk. “Middels cultuur laat je de bezoeker bewust en onbewust nadenken over bepaalde issues, mooi om daar al jong mee te beginnen.” Binnen de gemeente Leeuwarden wordt cultuur ook actief ingezet bij talentontwikkeling van jongeren en dan met name voor die jongeren die normaalgesproken minder makkelijk in aanraking komen met cultuur. Dit vanuit de gedachte ‘gelijke kansen voor iedereen’. Hein is een groot popliefhebber, zijn favoriete band: The Stones.