Netherlands
Janice Deul
ESNS: 2023
Diversity Rules
Janice Deul (zij/haar) is DIE-professional, spreker, publicist en oprichter van het inspiratieplatform Diversity Rules. Ze is een van Nederlands prominente voorvechters van een inclusief, duurzaam en sociaal veilig creatief en cultureel klimaat en had o.m. zitting in de adviescommissie Grensoverschrijdend gedrag in de cultuursector, die het Raad van Cultuur-rapport ‘Over de grens’ (uitgebracht op 21 juni jl), heeft voorbereid. Sinds maart van dit jaar is ze als extern adviseur verbonden aan de Taskforce die in het leven is geroepen na de open brief van een dertigtal Nederlandse zangeressen, die zich – na de BOOS-uitzending over ‘The Voice of Holland’ – uitspraken over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in de muziekindustrie.