Netherlands
Victor Zuidema
ESNS: 2023
VeiligheidNL
Victor Zuidema werkt vanaf 2006 bij VeiligheidNL als senior consultant. Sinds 2018 is hij betrokken bij het thema bij Gehoorschadepreventie. Andere thema’s waar hij voor werkt zijn Productveiligheid en Sportblessurepreventie. Voor het thema Gehoorschadepreventie werkt Victor o.a. aan het project I Love My Ears, het convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek en het project Voorlichting Jeugd. Hij is hierin onder andere de contactpersoon richting de branchepartijen wat betreft versterkte muziek en naar de GGD-en toe wat betreft voorlichting aan de jeugd.