Nationaal Podiumplan Pop, Top of Flop?

Gepresenteerd door: Sena Performers
VR - 16:30-17:30 - Oosterpoort - Artiestenfoyer
Artists, Clubs & Venues, Politics & Policy
Nederlands gesproken
Het Nationaal Podiumplan voor popmuziek (NPP) ging vorig jaar van start. Een jaar verder, na een onderbreking vanwege de Corona lockdown, maken we de balans op van deze eenvoudige, geautomatiseerde subsidieregeling voor het kleinschalige poppodiumcircuit waarbij het NPP de helft van de gage (50% van € 270,-- per muzikant per concert) rechtstreeks betaalt aan de musici. Het podium betaalt de andere helft. Is deze manier van subsidiëren geschikt voor de popsector? Sluiten de subsidiecriteria voldoende aan? En zo ja, hoe maken we de regeling toekomstbestendig nu de financiering in april 2023 wordt beëindigd?
Moderator Sprekers