DialogueOnMusic#3_Conference_SPOT_RonnieZeemering-7996

Sustainability Desk

Tijdens ESNS24 hebben we alle delegated uitgenodigd om deel te nemen aan de dialoog over muziek die elke professional in de muziekindustrie aangaat: Hoe kan de Europese muzieksector omgaan met de gevolgen van klimaatverandering en bijdragen aan het aanpakken van uitdagingen die verband houden met klimaatverandering? In het panel Dialogue on music #3: addressing the challenges of climate change: the survival of the music ecosystem,  begonnen we met een "weersvoorspelling" van deskundigen om te zien wat we kunnen verwachten voor het muziek ecosysteem.

In de verschillende onderzoeksresultaten, gefinancierd door de Europese Commissie, hebben we verschillende ervaringen gesignaleerd met belemmeringen om te werken aan milieuduurzaamheid en waarom de geografische verschillen bestaan in de muzieksector in Europa, daarom hadden we een gesprek over de volgende vragen:

- Hoe creëren we gelijke mogelijkheden om te werken aan duurzaamheid in de muzieksector in alle regio's van Europa?

- Met betrekking tot het delen van kennis, hoe zorgen we voor een betere toegang tot de informatie die beschikbaar is over duurzaamheid in de muzieksector?

- Hoe komen we van kennis tot actie en hoe kunnen we obstakels voor duurzaam werken in de muzieksector uit de weg ruimen?

We willen dit gesprek voortzetten na de ESNS. Je kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar sustainabilitydesk@esns.nl of door dit formulier in te vullen.

Alle reacties die binnenkomen tot 31 januari worden meegenomen in ons rapport dat gepresenteerd zal worden aan de Europese Commissie.

Na januari blijft de link open voor communicatie, om jullie ideeën en meningen over de kwestie te verzamelen. Dit zal ons helpen ideeën te vormen voor verdere ontwikkeling.

Music Dialogues maakt deel uit van een serie van 10 dialoogsessies onder het Music Moves Europe-initiatief (MME), aangestuurd door de Europese Commissie, en plaatsvindt op muziekconferenties in heel Europa. Het dialoogprogramma wordt uitgevoerd door ESNS, East European Music Conference, Linecheck, MaMA, Reeperbahn Festival en Tallinn Music Week.