Nederland
Douk Vos
ESNS: 2023
Dekmantel
Als operationeel directeur Dekmantel is Douk Vos nauw betrokken bij de aanvraag vergunning Wet Natuurbescherming en maakt hij zich tevens hard voor de duurzaamheidsdoelstellingen van Dekmantel. Lente Kabinet Festival vindt plaats in Natura2000 Twiske Waterland waar strenge wet en regelgeving geldt ten aanzien van stikstof depositie en Habitat richtlijnen / Soortbescherming. Lente Kabinet Festival heeft in 2022 de opzet van het evenement moeten herzien naar aanleiding van aangescherpte wet en regelgeving, o.a. op het gebied van stikstof uitstoot.