Nederland
Jantine Bouma
ESNS: 2023
Coördinator toegankelijkheid Gemeente Groningen
Ik ben werkzaam als coördinator toegankelijkheid voor de gemeente Groningen. Vanuit die functie probeer ik het VN verdrag voor mensen met een handicap in de gemeente verder vorm te geven. Dat doe ik in nauwe samenwerking met de Werkgroep Toegankelijk Groningen, die bestaat uit ervaringsdeskundigen. Cultuur is een van de thema’s waar we aan werken.