Aanscherping Auteurscontractenrecht: wat kunnen we verwachten?

Presented by:
FRI - 16:30-17:30 - Oosterpoort - Grijze zaal
Legal & law, Artist & management, Labels & publishers, Songwriters
Nederlands gesproken
Begin van dit jaar wordt het wetsvoorstel Aanscherping Auteurscontractenrecht verwacht. Mede in dat kader werd door de vertegenwoordigers van producenten en uitgevers enerzijds en makers anderzijds een nieuw reglement van de geschillencommissie Auteurscontractenrecht (een laagdrempelig alternatief voor de rechter) opgesteld dat per 1 januari geldig is. Welke wijzigingen in de wet kunnen verwacht worden en/of zijn wenselijk? Wat zijn de verwachte effecten van het nieuwe reglement van de geschillencommissie? Welke andere ontwikkelingen spelen er rond de wetgeving over auteurs en artiestencontracten?
Moderator Speakers