Muziek van de machine: auteursrecht in het AI-tijdperk

Presented by:
FRI - 15:00-16:00 - Oosterpoort - Kunstpunt
Tech & innovation, Legal & law, Artist & management, Labels & publishers
Nederlands gesproken
De AI-revolutie heeft in 2023 ook de muziekindustrie niet onberoerd gelaten. In april ging een nepliedje met stemmen van Drake en The Weekend viral. Vele juridisch vragen doemden op zoals: wat kun je hier tegen doen? Hoe zit het met het recht op stemgeluid? Valt dit onder (toegestane) stijlnabootsing of gaat dit te ver? Ook sleepte Universal Music in oktober AI-bedrijf Anthropic voor de rechter wegens auteursrechtinbreuk. Hoe staat het eigenlijk met zaken tegen AI-bedrijven? Kan collectief beheer hier een oplossing bieden? Intussen probeert de wetgever enige orde in de chaos te scheppen. Wat gaat de AI Act ons brengen?
Moderator Speakers