Een jaar na The Voice, waar staan we?

Presented by: Taskforce Go
THU - 16:30-17:30 - Oosterpoort - Marathonzaal
Social, Safety
Nederlands gesproken
Hoe zorgen we ervoor dat onze sector een veilige werkplek is? Na de onthullingen over The Voice ontstond er opschudding in onze sector: aan de ene kant vroeg men zich af waarom dit nu pas naar buiten kwam, aan de andere kant waren er zangeressen die zich afvroegen waarom iedereen zo verbaasd was: we wisten toch al lang dat het in onze sector wemelt van wangedrag? Toen het stof was neergedaald werd op initiatief van de NVPI de Taskforce GO opgericht, waarin vertegenwoordigers van de popindustrie werken aan het veiliger maken van de sector. Samen met de Taskforce gaan we in gesprek over hoe die veiligheid eruit zou kunnen zien, en hoe we die bereiken.
Moderator Speakers