ESNS Ondersteunt Popnota Peter Kwint

25.06.21

Op 28 juni bespreekt de Tweede Kamer de eerste Nederlandse Popnota ‘Naar Vore’, geschreven door SP-Kamerlid Peter Kwint. ESNS ondersteunt de nota van harte in een brief aan de cultuurwoordvoerders van de Tweede Kamer. In het licht van het debat van maandag 28 juni vragen wij aandacht voor de huidige en toekomstige positie van popmuziek in het Nederlandse cultuurbeleid.

Wij vragen bijzondere aandacht voor het volgende:

  1. De positie van popmuziek in het cultuurbeleid is onderbelicht
  2. De urgentie voor inbedding van de popmuzieksector in het herstelplan is als gevolg van de Corona pandemie extra groot

En voorts zijn wij van mening dat ESNS, hèt platform voor popmuziek in Nederland, volwaardig & langdurig moet worden opgenomen als basisfunctie in het Nederlandse cultuurbestel.

Lees hieronder de gehele brief van ESNS.

Beste cultuurwoordvoerders,

ESNS (Eurosonic Noorderslag), het platform voor Europese popmuziek in Nederland, ondersteunt van harte de Popnota ‘Naar Vore’ van Peter Kwint. In het licht van het debat van maandag 28 juni vragen wij uw aandacht voor de huidige en toekomstige positie van popmuziek in het Nederlandse cultuurbeleid. Wij doen dat in navolging van de Taskforce Culturele & Creatieve Sector, de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF), de Popcoalitie, BAM! Popauteurs en vele anderen. U heeft van deze partijen al uitgebreide brieven mogen ontvangen, die wij van harte onderschrijven. Wij vragen uw bijzondere aandacht voor het volgende:

De positie van popmuziek in het cultuurbeleid is onderbelicht

Waar de EU in zijn cultuurbeleid, onder andere middels het programma Music Moves Europe, veel waarde hecht aan de enorme diversiteit die zichtbaar is in de popmuziek en de kansen die er liggen voor interculturele ontwikkeling, is in Nederland popmuziek helaas nog steeds een ondergeschoven kindje in het beleid. Bij de totstandkoming van de huidige BIS hebben wij u en uw voorgangers nadrukkelijk gewezen op de bijzondere positie van popmuziek in het huidige cultuurbeleid. Een groot deel van de kamer maar ook de Raad voor Cultuur en de minister van OCW hebben toen aangegeven de achterstand van popmuziek en van festivals te herkennen en daarop in te willen zetten. Het rapport “Stand van zaken in de Nederlandse popmuziek” maakt op indringende wijze onder andere inzichtelijk hoe zwak de inkomenspositie van (makers in de) popmuziek is. Wij hopen van harte dat u de aanbevelingen in de Popnota aan zult grijpen om richting te geven aan een integrale inbedding van (de hele keten van) popmuziek in het cultuurbeleid.

De urgentie voor inbedding van de popmuzieksector in het herstelplan is als gevolg van de Corona pandemie extra groot

Wij wijzen u graag op het onderzoek “Ongelijk getroffen, ongelijk gesteund” van de Boekmanstichting. Muzikanten en pop-organisaties zijn minder goed en minder zwaar verankerd in het beleid en kunnen als gevolg daarvan veel minder dan in andere culturele sectoren terugvallen op de overheid. De coronacrisis heeft de popmuzieksector en haar muzikanten daarom extra geraakt. Wij drukken u dan ook op het hart de positie van popmuziek, haar muzikanten en culturele ondernemers in ogenschouw te houden bij het opstellen van een herstelplan. In de pop- en festivalsector wordt net als bij de rest van de culturele sector gewerkt met grote aantallen zzp-ers. Ook voor hen was er nauwelijks vangnet.

Nu de rook van de pandemie optrekt wordt duidelijk hoe afhankelijk de sector is van deze zzp-ers. Grote evenementen zoals de Zwarte Cross moeten alsnog annuleren omdat hun crew en de crew van hun leveranciers, veelal zzp’ers, afgelopen jaar noodgedwongen eieren voor hun geld hebben moeten kiezen en de sector hebben verlaten.

En voorts zijn wij van mening dat ESNS, hèt platform voor popmuziek in Nederland, volwaardig & langdurig moet worden opgenomen als basisfunctie in het Nederlandse cultuurbestel

Wij vragen ook (voor sommigen onder u, nogmaals) uw aandacht voor de bijzondere positie van ESNS in het cultuurbeleid. Ondanks de wil van de minister van OCW en de Raad voor cultuur was er vlak voor de zomer in 2020 toch interventie vanuit de Tweede Kamer nodig om een plek te bewerkstelligen voor ESNS als basisfunctie. Met een aantal noodreparaties (moties) is het uiteindelijk gelukt om ESNS, het platform dat bij uitstek over popmuziek gaat, een plek te geven in het cultuurbeleid 2021-2024, echter buiten de gebruikelijke infrastructuur. Wij roepen u op om de positie van popmuziek middels ESNS op het hoogste niveau in het kunstbestel te verankeren na deze kunstenplanperiode. Om daarmee de hele popsector en met name de Nederlandse artiesten op hoog niveau te kunnen blijven presenteren aan meer dan 4.000 internationale agenten, publishers, labels, boekers, festivals en programmeurs. Wij hopen de komende jaren op uw steun en medewerking om dit te bereiken.

Dank voor uw aandacht, een prettig debat gewenst.

Met vriendelijke groet,

Dago Houben

Algemeen directeur/bestuurder ESNS