Faire gages in de popsector. Ketentafel Pop-musici presenteert analyse van de inkomenskloof tussen fair en praktijk (rapport Berenschot).

Gepresenteerd door: VNPF
VR - 15:00-16:00 - Oosterpoort - Kleine zaal
Festivals, Clubs & Venues
Nederlands gesproken
- Staatssecretaris Uslu neemt rapport in ontvangst - Tijdens ESNS 2023 is het bijna een jaar geleden (februari 2022) dat de ketentafel voor popmusici in het livecircuit van start ging. De ketentafel hoort bij het programma fairPACCT, een belangrijke activiteit van Platform ACCT (Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst) die gaat over het concreet maken van de Fair Practice Code. Een brede vertegenwoordiging uit de live popsector komt al bijna een jaar regelmatig bij elkaar om gezamenlijk stappen te zetten naar betere en passender verdiensten voor zelfstandige muzikanten in de popsector. Eerder is hier verslag van gedaan op het Congres Podia Festivals Evenementen (Utrecht, 19 september 2022) en op het Platform ACCT Event: Een faire praktijk (Zwolle, 3 november 2022). Inmiddels is een online instrument in de testfase dat antwoord geeft op hoe je tot een fair tarief komt dat passend is bij de carrière-fase van een artiest/act én tegelijk ook past bij hoe de popsector werkt. Dat maakt het ook mogelijk te berekenen wat het de popsector extra gaat kosten wanneer fair pay wordt gehanteerd. Op verzoek van de ketentafel maakte Bureau Berenschot deze berekening en stelde een analyse op die in dit panel wordt besproken.
Moderator Sprekers