Nederland
Peter Doorn
ESNS: 2023
Blic VR
In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen, en vaak hebben deze mensen ook beperkte digitale vaardigheden. In zo’n geval ben je laaggeletterd en dat heeft gevolgen. Het is moeilijker om een baan te vinden of je geldzaken te doen. Maar het beïnvloedt ongetwijfeld ook je ervaring op een festival of concertbezoek. Hoe toegankelijk, laagdrempelig en inclusief zijn poppodia en festivals eigenlijk?! Blic VR heeft hier onderzoek naar gedaan op het festival Welcome to the Village en doet dat ook op ESNS 2023. Blic VR zet virtual reality als middel in trainingen bij bedrijven onder meer in het onderwijs, bij de overheid en in de zorg. We geven professionals handreikingen in hoe zij beter kunnen communiceren met deze doelgroep. Blic VR is een innovatief product van Biblionet Groningen.