Disclaimer

De voorwaarden in deze disclaimer zijn van toepassing op deze website esns.nl en andere domeinen in eigendom van Stichting Eurosonic Noorderslag (hierna ESNS).

Eigendom
Alle teksten en beeldmateriaal en de wijze waarop deze op de website worden getoond vallen onder het auteursrecht. Voor foto’s van ESNS is het auteursrecht/copyright voorbehouden aan ESNS, we verzoeken dan ook iedereen deze eigendomsrechten te respecteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is niet toegestaan. Voor teksten van ESNS is het auteursrecht/copyright voorbehouden aan ESNS of zijn licentiegevers. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is niet toegestaan.

Op de perspagina van de website vindt u meer informatie over toestemming voor beeld- of tekstgebruik.

Onjuistheden
Hoewel deze website met zorg wordt samengesteld, kan het voorkomen dat informatie onjuist, onvolledig of niet meer actueel is op het moment van aanbieden of raadplegen. ESNS is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen op basis van handelen naar informatie die op deze website wordt getoond.

Hyperlinks
ESNS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor informatie die wordt aangeboden op websites van derden, waar op de website van ESNS al dan niet door middel van hyperlinks naar verwezen wordt.

ESNS behoudt zich het recht deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen.