Diversiteit is een wit woord

Presented by: New Faces, City lab
THU - 13:30-14:30 - Flonk - Atrium zaal
Social
Nederlands gesproken
In deze workshop bekijk je machtsverhoudingen in je eigen organisatie, maar ook breder in de culturele en muzieksector, in relatie tot de huidige ongelijkheid in sociale verhoudingen. De manier waarop er vandaag gewerkt wordt richting ‘diversiteit’ en ‘inclusie’ staat niet toe om maatschappelijke verandering teweeg te brengen. In de Nederlandse muziek- en cultuursector wordt witheid als machtsstructuur te weinig erkend en herkend. Terwijl dit juist het beginpunt is om macht te kunnen verdelen en vorm te geven aan een rechtvaardige cultuursector. Deze interactieve training is vooral gericht op witte mensen die nieuwsgierig zijn naar het begrip witheid en bereid zijn over hun eigen positie te reflecteren. Het is een kans om de machtspositie van jouw organisatie en van jezelf als cultureel werker in de samenleving aan de kaak te stellen. Samen maken we ruimte om te onderzoeken wat witheid betekent. Wat is het en hoe functioneert het? Hoe heeft witheid ons gemaakt tot wie we zijn en hoe profiteren we er ten onrechte van? Hoe kunnen we verandering teweegbrengen - als individu en in de context van onze organisaties? Doe mee als ook jij die kritische blik op de inzet en verantwoordelijkheid van cultureel werk wil ontwikkelen. Vervolgens sta je klaar om daarmee aan de slag te gaan.
Speakers