Netherlands
Renate van Braam
ESNS: 2023
Beleidsadviseur Evenementen Gemeente Amersfoort
Mijn carrière als projectmanager evenementen richtte zich de eerste 10 jaar op de zakelijke markt. Via vrijwilligerswerk was ik toen ook actief voor publieksevenementen, wat uitgroeide in zelfstandige opdrachten in Amersfoort. Daarnaast heb ik als interim evenementencoordinator in Theater Flint en als locatie-/ en evenementenmanager bij Interface diverse bijeenkomsten georganiseerd en begeleidt vanuit ‘locatiezijde’. Opgedane kennis en ervaring zet zij nu in voor het faciliteren van publieksevenementen in de Gemeente Amersfoort. Daarbij probeert zij een brug te slaan tussen ambities van de gemeente en belangen van evenementenorganisatoren. We onderschrijven de toegevoegde waarde van evenementen voor de stad veelal georganiseerd door vrijwillige organisaties. Maatschappelijke- en economische ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op en de evenementenmarkt staat door krapte onder druk. Een vitaal evenementenklimaat vraagt continue aandacht van zowel gemeente als organisatoren, voor voldoende draagvlak.