So you wanna be(at) a Superstar?

Gepresenteerd door: ESNS Science
VR - 13:30-14:30 - Oosterpoort - Kelder
Festivals, Artists, Clubs & Venues, Management, ESNS Science
Nederlands gesproken
Hoe kan het dat honderdduizenden mensen bereid zijn voor bepaalde concerten meer dan 100 euro te betalen voor kaarten op de tweede rang, terwijl veel kleine popzalen moeite hebben om tickets voor 10-15 euro te verkopen? En hoe kan het dat de live-inkomsten voor de topartiesten wél sterk gestegen zijn de afgelopen decennia maar die voor de artiesten die in de kleine zalen staan niet of nauwelijks? Dat de muziekindustrie een typische ‘superstar economy’ is, is niet nieuw. Toch zijn er toenemende zorgen over dit winner-take-all principe, omdat de kloof tussen de meest en minst verdienende artiesten steeds groter wordt, omdat er in sommige gevallen een directe (negatieve) relatie is tussen de fees van de topartiesten en die van opkomende artiesten en omdat dit volgens sommigen leidt tot een verschraling van het aanbod in de livesector. In dit panel bespreken we de verdeling en ontwikkeling van artists fees in Nederland en gaan we in gesprek over de dagelijkse praktijk van de superstar economy en wat er in de toekomst zou moeten of kunnen gebeuren.
Moderator Sprekers