ESNS introduceert Adviesraad Diversiteit & Inclusie

16.01.23

ESNS ambieert in haar organisatie een afspiegeling te zijn van de wereld waarin we leven en de sector waarin we werken. Onder de noemer Music for Everyone zet ESNS stappen richting een meer inclusieve organisatie met als doel in 2024 concrete resultaten laten zien. ESNS benoemt daartoe een Adviesraad Diversiteit & Inclusie, die tijdens de komende editie van ESNS kennis maakt met het evenement. ESNS stelt de Adviesraad Diversiteit & inclusie graag voor.

Adviesraad Diversiteit & Inclusie
Om de ambitie te realiseren, start ESNS met een nieuwe adviesraad van jongvolwassenen. Deze adviesraad bestaat uit een groep studenten en (young) professionals die hun expertise, ervaring en netwerk inzetten om ESNS inclusiever te maken. Binnen ESNS brengen zij nieuwe perspectieven in en geven zij gevraagd en ongevraagd advies.

De adviesraad verrijkt ESNS met nieuwe kennis door kritisch te zijn en nieuwe verbanden te leggen om grote maatschappelijk impact te maken. De adviesraad leert hoe de muziekindustrie werkt en doet een breed netwerk op in de sector. Dankzij uitwisseling van kennis en ervaring, kan ESNS zich blijven ontwikkelen tot een organisatie die voor iedereen toegankelijk is.

De adviesraad bestaat uit:

Van l. naar r.: Nora Leidinger, Daniële Streep (ESNS), Sasha Vorm, Teuntje Zijp, Kadigia Farah, Lotte van den Broek, Patrick Lumumba Kadjo, Thu Ha Nguyen Thi, Dennis de Groot, M. Groenen, Martin van Engel (ESNS). Niet op de foto: Yahaira Brito Morfe.

Nora Leidinger (junior researcher and teacher at Rijksuniversiteit Groningen): "I want to make the music industry more accessible to all people, privately, academically and professionally.’

Sasha Vorm (student communicatiewetenschap): ‘Ik ben van mening dat diversiteit en inclusie ons nieuwe inzichten kan bieden en zorgt voor een fijne omgeving waar iedereen zich veilig kan voelen!’

Teuntje Zijp (teacher in chemistry and physics at Rijksuniversiteit Groningen): ‘I am committed to the environment and to my fellow human beings. Think gender-neutral toilets, recyclable cups, and wheelchair accessible stages.’

Kadigia Farah (content creator en Beeldbreker): ‘Mijn doel is om de diversiteit en inclusie over alle lagen van ESNS te verbeteren en verbreden.’

Lotte van den Broek (onlangs afgestudeerd, master Arts Culture and Society): ‘Ik onderzocht de Queer representatie in Nederlandse kunstmusea en kijk ernaar uit om de inzichten van mijn onderzoek toe te passen in de cultuursector.’

Patrick Lumumba Kadjo (hip hop / rap artist): ‘I truly understand the mission and opportunities ESNS offers to young talents from all over Europe. Being part of the advisory team gives me the great opportunity to have a say in the broad policies of ESNS.’

Thu Ha Nguyen Thi (production manager Nederlands Filmfonds): ‘I am committed to equal opportunities within the cultural sector and enjoy working with ESNS' advisory board to make ESNS an organization that is and should be accessible to all.’

Dennis de Groot (artiesten- en tourmanager, en oprichter van Okay, Sounds Great): ‘Ik zet me actief in voor verandering binnen de muziekindustrie en kijk ernaar uit om binnen ESNS bij te dragen aan een inclusievere organisatie en toekomst.’

M. Groenen (werkzaam bij Drents Museum en Into Nature): ‘Het creëren van een zo toegankelijk mogelijk ESNS zodat iedereen, zowel voor- als achter de schermen, samen kan komen en kan genieten van de beste versie van het festival, staat in mijn deelname aan de adviesraad centraal.’

Yahaira Brito Morfe (student Literary and Cultural Analysis): ‘Een organisatie zoals ESNS kan een voorbeeld zijn voor een sectorbrede verandering zodat het delen van de passie voor muziek nog makkelijker wordt.’

Kwartiermakers Diversiteit & Inclusiviteit

Martin van Engel is per september bij ESNS begonnen als kwartiermaker Diversiteit & Inclusiviteit. Als adviseur D&I van (non-)profit organisaties zette hij o.a. impact onderzoek en inclusie programma’s op, en initieerde hij ook zelf projecten. Martin ontwikkelt op alle vier de P’s (Programma, Publiek, Partners en Personeel) samen met de organisatie en experts een actieplan en begeleidt de adviesraad samen met Daniële Streep, hoofd Bedrijfsvoering ESNS.