ESNS werkt aan speerpunt om inclusievere organisatie te worden

15.09.22

ESNS (Eurosonic Noorderslag) ambieert in haar organisatie een afspiegeling te zijn van de wereld waarin we leven en de sector waarin we werken. ESNS wil in 2024 onder de noemer Music for Everyone als meer inclusieve organisatie concrete resultaten laten zien. Om deze ontwikkeling extra kracht bij te zetten trekt ESNS een team van experts aan om de organisatie hierin te adviseren en te ondersteunen. “We hebben de afgelopen jaren veel stappen gezet als het gaat om verjonging en gender gelijkheid, maar op andere vormen van diversiteit liggen er voor ons nog uitdagingen”, Daniële Streep, Hoofd Bedrijfsvoering ESNS.

Kwartiermaker Martin van Engel, Susan Aukema (VIE People) en Hooman Nassimi (New Faces) aan de start van hun samenwerking bij ESNS

Martin van Engel is per september bij ESNS begonnen als kwartiermaker Diversiteit & Inclusiviteit. Als adviseur D&I van (non-)profit organisaties zette hij o.a. impact onderzoek en inclusie programma’s op, en initieerde hij ook zelf projecten. Martin zal op alle vier de P’s (Programma, Publiek, Partners en Personeel) samen met de organisatie en experts een actieplan ontwikkelen en een externe klankbordgroep opzetten. ESNS heeft sinds 2022 een interne werkgroep D&I waarin Lisa Schoemaker (programmeur conferentie) de coördinator is.

In samenwerking met Hooman Nassimi van New Faces gaat ESNS de komende editie werken met nieuwkomers. Hooman zal ESNS ondersteunen om een inclusieve organisatiecultuur te creëren, door kennis en praktisch mee te werken om nieuwkomers structureel een plek te geven binnen de organisatie.

Daarnaast is HR-adviesbureau VIE People aangetrokken om te adviseren over het inclusiever werven van mensen, het duurzaam opbouwen en behouden van een diverser personeelsbestand en versterken van inclusief werkgeverschap. Irma Meijer en Susan Aukema adviseren ESNS hierin. Ook coacht Roy de Brabander sinds een jaar onder andere het managementteam op inclusief leiderschap.

ESNS staat open voor aanvullende suggesties en kijkt ernaar uit om de opgedane ervaringen te delen met andere organisaties.