Upstream Music: tegen de stroom op naar een beter verdienmodel voor musici?

Presented by: Sena Performers
FRI - 13:30-14:30 - Oosterpoort - Artiestenfoyer
Artists, Politics & Policy
Nederlands gesproken
Afgelopen najaar kondigde staatssecretaris Cultuur en Media Gunay Uslu in haar meerjarenbrief een verlenging aan van de regelingen Upstream: Music en Upstream: Music x Design. Er wordt in 2023 en 2024 twee miljoen euro uitgetrokken om ondersteuning te bieden aan artiesten die een volgende stap in hun loopbaan willen maken en hiermee een nog groter en diverser publiek kunnen bereiken. In dit panel blikken artiesten, industriepartijen, Sena en de Rijkscultuurfondsen terug op de afgelopen jaren, maar kijken ze vooral ook vooruit naar de komende twee jaar. Centrale vraag: hoe verzekeren we dat de regelingen en het verruimde budget ook in de komende jaren bijdragen aan een duurzame verbinding tussen artiesten, industriepartners en verschillende (podium)kunstvormen?
Moderator Speakers