Nederland
Johanna Couvée
ESNS 2023
Citylab (Brussel)
Johanna Couvée (zij/haar) is een cultureel werker, curator en consultant die werkt voor de culturele sector en Citylab in Brussel, België. Opgeleid als socioloog en somatisch psycholoog onderzoekt ze manieren om therapeutische praktijken, collectieve actie en sociale rechtvaardigheid met elkaar te verbinden.